Ειδήσεις

Σε 24ωρη απεργία οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Κρήτης

Στην καταδίκη της απόφασης σύμφωνα με την οποία γίνεται μεταφορά της μισθοδοσίας τους από τον κρατικό προϋπολογισμό στις Περιφέρειες προχωρούν μέσω των Συλλόγων τους οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίοι συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία των περιφερειακών υπαλλήλων που προκήρυξε η ΟΣΥΑΠΕ την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου.

Διεκδικώντας εγγύηση και διασφάλιση της μισθοδοσίας τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, οι εκπρόσωποι των υπαλλήλων της Περιφέρειας καλούν τον αρμόδιο υπουργό να δώσει έγκαιρα απαντήσεις στα ερωτήματά τους και τους περιφερειάρχες όλης της χώρας να αποδείξουν έμπρακτα τη στήριξή τους στο θεσμό και τους εργαζομένους σε αυτό.

Αναλυτικότερα, σε έγγραφο που συνέταξαν οι Σύλλογοι υπαλλήλων της Περιφέρειας και το οποίο απευθύνεται στους υπουργούς Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή και Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, καθώς και στον περιφερειάρχη και τους αντιπεριφερειάρχες Κρήτης αναφέρουν τα εξής:

«Οι Σύλλογοι υπαλλήλων Περιφέρειας Κρήτης ομόφωνα καταδικάζουν και διαμαρτύρονται στην τροποποίηση του μισθοδοτικού καθεστώτος με την μεταφορά της μισθοδοσίας από τον κρατικό προϋπολογισμό στις Περιφέρειες.

Η μισθοδοσία των υπαλλήλων των Περιφερειών της χώρας μέχρι σήμερα διενεργούνταν ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 5 της από 16.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262 Α'), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α) ορίζεται ότι:

"Η μισθοδοσία του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών, καθώς επίσης και του προσωπικού που υπηρετούσε την 31η Δεκεμβρίου 2010 στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και από 1.1.2011 μετατάχθηκε σε Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καταβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η κάλυψη των σχετικών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού γίνεται με ισόποση μείωση των πόρων των Δήμων και των Περιφερειών που προβλέπονται στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010".

Πρόσφατα το υφιστάμενο καθεστώς άλλαξε και συγκεκριμένα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 15 Ν. 4350/15, ΦΕΚ-161 Α/30-11-15), ορίζεται ότι: "1. Η μισθοδοσία του προσωπικού των Περιφερειών που καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 5, του ν. 4047/2012 (Α΄ 31), διενεργείται από 1.1.2016 από τις αρμόδιες Υπηρεσίες κάθε Περιφέρειας, με ευθύνη του οικείου ή οικείων εκκαθαριστών, που είναι πιστοποιημένοι στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ), ως προς την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις μισθοδοσίας των υπαλλήλων. Εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο: ... - βλ. και επ. Παρ. Άρθρου 15 ν. 4350/15").

Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι η ρύθμιση αυτή δεν έχει κανένα δημοσιονομικό όφελος για το κράτος και αποτελεί απλή διαδικαστική λογιστική διαχείριση.

Η μεταφορά της μισθοδοσίας εφαρμόζεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αυτοτέλειας και της ανεξαρτησίας των ΟΤΑ.

Σε μια εποχή βαθιάς οικονομικής ύφεσης ωστόσο οι οικονομικές συνθήκες στους ΟΤΑ της χώρας τους στερούν τη λειτουργική και οικονομική αυτοδυναμίας, που το πρόγραμμα "Καλλικράτης" υπερασπίστηκε (ευελπιστούμε προσωρινά).

Οι Περιφέρειες της χώρας, ένας υγιής θεσμός παρά τα περιρρέοντα προβλήματα, αντιμετωπίζουν σαφή μείωση του προσωπικού τους, δραστική μείωση των εσόδων τους (περίπου 60%) και αφαίμαξη των αποθεματικών τους.  

Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση επιλέγει να εφαρμόσει τη μεταφορά της μισθοδοσίας του προσωπικού τους.

Εύλογα γεννώνται τα εξής ερωτήματα στα οποία εμείς οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες δικαιούμαστε και περιμένουμε σαφείς και έντιμες απαντήσεις:

1. Τι σκοπό εξυπηρετεί η μεταφορά της μισθοδοσίας μας αφού αφενός δεν υπάρχει δημοσιονομικό όφελος από αυτήν και αφετέρου η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ δεν μπορεί να θεωρηθεί ρεαλιστικός στόχος για το άμεσο μέλλον;

2. Προβλέπεται νομοθετική ρύθμιση για την κατανομή στις Περιφέρειες από το λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο "Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών", αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή δαπανών μισθοδοσίας, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών όπως μέχρι σήμερα γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται με την καταβολή της μισθοδοσίας των αιρετών εκπροσωπών των Περιφερειών;

3. Προβλέπονται νομοθετικά τα μέτρα που θα ληφθούν για την εξασφάλιση της μισθοδοσίας του προσωπικού σε περίπτωση κατάσχεσης των εσόδων των Περιφερειών από τρίτους (τράπεζες, εργολάβους, προμηθευτές κ.λπ.);

* Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας δώσει έγκαιρα απαντήσεις στα προαναφερθέντα ερωτήματα και προειδοποιούμε προς πάσα κατεύθυνση για δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που δεν προβλεφθούν νομοθετικά όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της μισθοδοσίας μας.

* Καλούμε τους περιφερειάρχες όλης της χώρας να αποδείξουν ΕΜΠΡΑΚΤΑ τη στήριξή τους στο θεσμό και τους εργαζομένους σε αυτόν με τις δυναμικές κινητοποιήσεις που εξήγγειλαν στο συνέδριό τους στη Λευκάδα.

* Συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργία των περιφερειακών υπαλλήλων που προκήρυξε η ΟΣΥΑΠΕ την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου διεκδικώντας εγγύηση και διασφάλιση της μισθοδοσίας μας από τον κρατικό προϋπολογισμό».

Σχόλια