Ειδήσεις

Τέσσερις νέες προσκλήσεις για το Ε.Π. Κρήτη 2014-2020

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται η έκδοση νέων προσκλήσεων του προγράμματος "Ε.Π. Κρήτη 2014-2020" σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.

Με αποφάσεις του περιφερειάρχη, εκδόθηκαν τέσσερις νέες προσκλήσεις στο πλαίσιο του "ΕΠ Κρήτη 2014-2020", συνολικού προϋπολογισμού 38.846.864 € που αφορούν σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αναλυτικά οι προσκλήσεις αυτές αφορούν:

• Σε έργα αναβάθμισης-συμπλήρωσης των υποδομών υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ενίσχυσης της ασφάλειας των υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με προϋπολογισμό 20.979.864 €.

• Σε έργα αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων υποδομών υγείας καθώς υποδομών του ΕΚΑΒ, με προϋπολογισμό 13.500.834 €.

• Σε έργα κατασκευής και αναβάθμισης δομών φροντίδας παιδιών (Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί Σταθμοί), με προϋπολογισμό 4.000.000 €.

• Στη χρηματοδότηση της παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Κρήτης σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ, με προϋπολογισμό 367.000 €.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί προσκλήσεις ύψους 120 εκατ. περίπου ευρώ.

Πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία των προσκλήσεων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7, Ηράκλειο, τηλ. 2813.404501-2813.404529 και στην ιστοσελίδα της www.pepkritis.gr/ses/προσκλήσεις/

Σχόλια