Ειδήσεις

Συγχαρητήρια επιστολή Θεόδωρου Β' προς το νέο Μητροπολίτη

Μόλις έγινε γνωστή η εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμου, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ο οποίος τον γνωρίζει από παιδί, επικοινώνησε μαζί του για να τον συγχαρεί ενώ συνέταξε και συγχαρητήρια επιστολή την οποία απέστειλε στο νεοεκλεγέντα Μητροπολίτη.

Αναφορικά με τα παραπάνω το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, όπου περιλαμβάνεται και η συγχαρητήρια επιστολή του κ.κ. Θεόδωρου:

«Το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου ε.έ. πληροφορηθε?ς μετά ιδιαιτέρας χαράς και συγκινήσεως την επάξια εκλογή του Αρχιμ. Γερασίμου Μαρματάκη, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου, ως νέου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου, ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, επικοινώνησε μαζί του και απέστειλε επιστολή, εκφράζοντας τα θερμά του συγχαρητήρια.

Ο Μακαριώτατος γνωρίζει παιδιόθεν τ?ν νέον εψηφισμένον Μητροπολίτην κ. Γεράσιμον, προς τον οποίον τρέφει ιδιαίτερα αισθήματα αγάπης και εκτιμήσεως, διότι διακρίνεται για το ήθος και τις αρετές αυτού, αλλά και την έμφυτη καλοσύνη και αγάπη του, το πράον και ιλαρόν του χαρακτήρος του.

Επιστέγασμα δε της δραστήριας προσφοράς του, αλλά και απόδειξις της τιμής προς το πρόσωπον του Μακ. Πατριάρχου Αλεξανδρείας, αποτελεί η φροντίδι του Ηγουμένου, νυν εψηφισμένου Μητροπολίτου Πέτρας κ. Γερασίμου, καθιέρωσις ειδικής αιθούσης εις το Ηγουμενείον της ως άνω Ι. Μονής, ως "Μουσείου", ονομασθέντος "Πατριάρχης Θεόδωρος Β', ο Κρ?ς κα? Αγκαραθίτης", ένθα εκτίθενται προσωπικά αντικείμενα δωρηθέντα υπό του ιδίου του Πατριάρχου εις την Ι. Μονήν της μετανοίας του.

Ας σημειωθεί ότι Αδελφοί της Ιστορικής Μονής Αγκαράθου, εκτός του Πατριάρχου Αλεξανδρείας, τυγχάνουν οι Σεβ. Μητροπολίτες Γορτύνης κ. Μακάριος, Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέας, Ρόδου κ. Κύριλλος και Πηλουσίου κ. Νήφων.

Ακολουθεί η συγχαρητήριος επιστολή του Μακαριωτάτου:

"Θεοφιλέστατε ?ψηφισμένε Μητροπολ?τα Πέτρας κα? Χερρονήσου, κύριε Γεράσιμε, χάρις καί ?λεος ?φ' ?μ?ς παρά το? Παναγάθου Θεο?.

?πί τ? χαροποι? ?γγέλματι τ?ς ?παξίας ε?ς Μητροπολίτην Πέτρας κα? Χερρονήσου ?κλογ?ς ?μ?ν, διά το? παρόντος Πατριαρχικο? Γράμματος ?κφράζομεν ?κθύμους συγχαρητηρίους ε?χάς διά τήν προαγωγήν ταύτην, ?τις ?ποτελε? τό ?πιστέγασμα τ?ς ?μετέρας πολυχρονίου, ε?όρκου καί καλλικάρπου διακονίας ε?ς τήν ?γιωτάτην ?κκλησίαν τ?ς Κρήτης, κα? δ? ?π? τ?ς θέσεως το? ?γουμένου τ?ς κοιν?ς Μετανοίας ?μ?ν, τ?ς ?ερ?ς Μον?ς ?γκαράθου.

?πί δέ τούτοις, συγχαίροντες καί α?θις καί ε?χόμενοι ?μ?ν μακρότητα ?μερ?ν, ?ν ε?λογίαις θείων θησαυρισμάτων, ?π' ?γαθ? το? φιλοθέου ποιμνίου ?μ?ν, διατελο?μεν μετά πολλ?ν Πατριαρχικ?ν ε?χ?ν καί ε?λογι?ν.

?γαπητός ?ν Χριστ? ?δελφός

† ? Πάπας καί Πατριάρχης ?λεξανδρείας καί πάσης ?φρικ?ς

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β'

?ν τ? Μεγ?λ? Π?λει

τ?ς ?λεξανδρε?ας

τ? 8? Δεκεμβρίου 2015"».

Σχόλια