Ειδήσεις

Σε πρόγραμμα Erasmus+ το Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου

Στο Erasmus+ θα λάβει μέρος φέτος το Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου, μιας και εγκρίθηκε η συμμετοχή του από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο αποτελεί και την εθνική μονάδα διαχείρισης του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου έλαβε την έγκριση να συμμετάσχει ως εταίρος στο Erasmus+, Δράση KA2 (Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης), με τίτλο "El espanol: pasaporte entre culturas" ("Τα Ισπανικά, διαβατήριο μεταξύ των πολιτισμών") που επιχορηγείται από το ΙΚΥ.

Το "El espanol: pasaporte entre culturas" θα έχει διάρκεια δυο έτη, 2015-2016 & 2016-2017. Για την υλοποίηση του προγράμματος το σχολείο θα συνεργαστεί με τα εξής σχολεία:

- IES Francisco Salzillo της Alcantarilla (Murcia) Ισπανίας (σχολείο-συντονιστής)

- Vaskivuoren lukio της Vantaa Φιλανδίας (σχολείο- εταίρος)

Οι στόχοι του προγράμματος είναι: α) η πολιτιστική διάδοση των Ισπανικών ως ξένης γλώσσας, β) η απόκτηση και ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, τόσο στα Ισπανικά και στα Αγγλικά όσο και η αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας (τα Ελληνικά, στην προκειμένη περίπτωση), γ) η ολοκληρωμένη εκμάθηση μέσω ΤΠΕ, και δ) οι καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί από τα τρία σχολεία θα συνεργαστούν για:

-τη δημιουργία πολύγλωσσου ηλεκτρονικού περιοδικού, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Twinspace

-τη δημιουργία θεατρικού εργαστηρίου

-τη δραματοποίηση/οπτικοποίηση λογοτεχνικών κειμένων

-τη δημιουργία τουριστικού οδηγού της περιοχής τους

-την ανταλλαγή τοπικών συνταγών.

Από 18 έως 23 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διεθνική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος στην πόλη Murcia της Ισπανίας. Από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Ειρήνη Κασσωτάκη (ΠΕ02), Μαρία Πιτσάκη (ΠΕ06) και Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος (ΠΕ04.04 & ΠΕ40), οι οποίοι αποτελούν και την παιδαγωγική ομάδα του συγκεκριμένου προγράμματος. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του κάθε συμμετέχοντος ευρωπαϊκού σχολείου σχεδίασαν τις δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα σε κάθε επίσκεψη-ανταλλαγή.

Αναλυτικά, δέκα μαθητές του Πειραματικού ΓΕΛ Ηρακλείου μαζί με καθηγητές τους θα επισκεφτούν το συνεργαζόμενο σχολείο στην Ισπανία και αντίστοιχα άλλοι δέκα μαθητές το σχολείο στη Φιλανδία, κατά τη διάρκεια των δύο ετών του εγκεκριμένου σχεδίου.

Να σημειωθεί ότι τον Απρίλιο του 2016 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσκεψη-ανταλλαγή, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί από τα συνεργαζόμενα σχολεία της Ισπανίας και της Φιλανδίας θα επισκεφθούν το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου.

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Διά Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κ.τ.λ).

Σχόλια