Ειδήσεις

Με επιτυχία τα φορολογικά σεμινάρια σε Ηράκλειο-Λασίθι

Με μεγάλη συμμετοχή λογιστών-φοροτεχνικών και μελών του Περιφερειακού Τμήματος ολοκληρώθηκε το επίκαιρο σεμινάριο σε Ηράκλειο και Λασίθι με θέμα "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Πρώτη εφαρμογή για πολύ μικρές και μικρές οντότητες - Κλείσιμο χρήσης".

Εισηγητής ήταν ο κ. Βαγγέλης Μιχελινάκης, λογιστής-φοροτεχνικός, σύμβουλος επιχειρήσεων και συγγραφέας.

Ο εισηγητής αναφέρθηκε σε τρεις κατηγορίες οντοτήτων: στις πολύ μικρές οντότητες με απλογραφικά στοιχεία, στις πολύ μικρές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία και στις μικρές οντότητες. Έγινε κατά περίπτωση αναφορά στις υποχρεώσεις τους, τη χρονική τακτοποίηση εσόδων-εξόδων, το μητρώο παγίων, την απογραφή και επιμέτρηση αποθεμάτων, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τον ισολογισμό.

Ακολούθησαν παραδείγματα και απαντήθηκαν ερωτήματα των παρευρισκομένων.

Σχόλια