Ειδήσεις

Να εφαρμοστεί το μέτρο συμψηφισμού στους αγρότες

Με αφορμή την οικονομική ασφυξία που έχει δημιουργηθεί στον αγροτικό τομέα, όπου υπάρχουν παραγωγοί που έχουν να λαμβάνουν πιστωτικό αγροτικό ΦΠΑ πολύ μεγαλύτερο από τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις που οι ίδιοι έχουν έναντι του Δημοσίου, προτείνεται από τους φοροτεχνικούς της Ιεράπετρας προς τα υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης να εφαρμόσουν το μέτρο των συμψηφισμών για να ανακουφιστεί και να ξεχρεώσει ευκολότερα ο κόσμος.

Από την 1/1/2014 οι αγρότες που εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ήταν όσοι υπερέβησαν το 2013 το όριο των 15.000 ευρώ ακαθαρίστων εσόδων ή τα 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις.

«Εφαρμόζοντας τα δυο τελευταία χρόνια τη σχετική νομοθεσία, διαπιστώνουμε ότι έπαψε η διαδικασία επιστροφής κατ' αποκοπή ΦΠΑ με ποσοστό 6% επί των ακαθαρίστων. Το δεδομένο αυτό σε συσχετισμό με το δικαίωμα σύνταξης απογραφής για τη μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, το οποίο κατέγραψε και αποτίμησε για τις ανάγκες του ΦΠΑ την αξία της ηρτημένης παραγωγής την 31/12/2013, της παραγωγής σε εξέλιξη το 2014, των αγορών επενδυτικών αγαθών της περιόδου 2009-2013, και των αποθεμάτων πρώτων και βοηθητικών υλών του 2013, αλλά και καταχώρισης στο βιβλίο εσόδων-εξόδων του συνόλου των αγορών και δαπανών καλλιέργειας, συνέβαλε στη δημιουργία πιστωτικού υπολοίπου αγροτικού ΦΠΑ στις 31/12/2014 αλλά και συνεχούς αύξησης αυτού του υπολοίπου έως και σήμερα», μας είπε ο φοροτεχνικός και περιφερειακός σύμβουλος κ Γιάννης Γουλιδάκης.

Με ένα συγκεκριμένο πραγματικό παράδειγμα ο κ Γιάννης Γουλιδάκης επιχειρεί να πείσει για την ανάγκη να εφαρμοστεί το μέτρο του συμψηφισμού, με επιστολή που έστειλε στα συναρμόδια υπουργεία.

«Αγροτική εκμετάλλευση θερμοκηπίου κηπευτικών 7 στρεμμάτων, με 100.000 ευρώ τζίρο έχει έως τις 30/09/2015 πιστωτικό υπόλοιπο 23.532,09 ευρώ. Προτείνουμε να δοθεί η δυνατότητα, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου αγρότη, άμεσου συμψηφισμού αυτού του πιστωτικού ΦΠΑ με τα ποσά που οφείλει στο κράτος από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή οποιονδήποτε άλλο φόρο. Αυτό θα έδινε τεράστια ανακούφιση στους χρεωμένους ήδη αγρότες, δεδομένου ότι η διαδικασία ελέγχου είναι εφικτή μέσω του ελέγχου των υποβολών ΦΠΑ, και λοιπών δηλώσεων», πρόσθεσε ο κ Γιάννης Γουλιδάκης.

Οι συνεταιρισμοί και οι έμποροι κηπευτικών αποδίδουν τώρα  το ΦΠΑ στο Δημόσιο αντί του ίδιου του αγρότη. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλές παρενέργειες και ανυπέρβλητες δυσκολίες στη λειτουργία τους.

«Αυτή η διαδικασία που είναι παράλογη, λειτουργεί ως αγχόνη στη ρευστότητα των Συνεταιρισμών και των Ομάδων Παραγωγών που αποδίδουν το ΦΠΑ με μετρητά ενώ εισπράττουν μεταχρονολογημένες επιταγές μεγάλου χρόνου εξόφλησης, με αποτέλεσμα την αδυναμία έγκαιρης εξόφλησης των αγροτών για τα προϊόντα που έχουν παραδώσει προς πώληση, αλλά και για άλλες υποχρεώσεις τους ,όπως είναι οι μισθοί και η πληρωμή του ΙΚΑ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη ραγδαία μείωση των μελών των συνεταιρισμών, και την εγκατάλειψη του συλλογικού πνεύματος δραστηριοποίησης στο νευραλγικό για την ανάπτυξη και την επάρκεια της χώρας σε αγαθά, πρωτογενούς τομέα», μας εξηγεί ο κ. Γιάννης Γουλιδάκης.

Ερωτηθείς για τις προτάσεις των φοροτεχνικών, που στοχεύουν στο να αμβλυνθούν στο μέτρο του δυνατού όλα αυτά τα προβλήματα, που δεν είναι ορατά από τα γραφεία εκείνων που νομοθετούν στην Αθήνα, ο κ. Γουλιδάκης ήταν σαφής: «Προτείνουμε την τροποποίηση του νόμου, ώστε να καταβάλλεται ο ΦΠΑ από τον ίδιο τον αγρότη στο Δημόσιο, για να έχει τη δυνατότητα συμψηφισμού ανά τρίμηνο, μέσα από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλει υποχρεωτικά. Αυτό θα βελτιώσει τη ρευστότητά του, γιατί απλά αυτό που τώρα καταγράφεται στα βιβλία του μετά και την ολική επιβολή ΦΠΑ 23% σε όλο τον κατάλογο των αγορών και γενικότερα των δαπανών του από τον Αύγουστο του 2015 είναι ο αγρότης να αγοράζει με 23% ενώ πουλάει με 13% ή και με 0% ΦΠΑ λόγω απαλλαγής ΦΠΑ για εξαγωγή προϊόντων και, επομένως, μεγαλώνει το πιστωτικό του υπόλοιπο, και ενώ το κράτος του οφείλει τον εξαθλιώνει οικονομικά αφού οι υποχρεώσεις του τρέχουν με ανατοκισμό και πρόστιμα, τη στιγμή που ο ίδιος βιώνει την ασυνέπεια του κράτους», πρόσθεσε ο κ Γουλιδάκης.

Προτείνουν επιπλέον στο πλαίσιο ενίσχυσης της αγροτικής παραγωγής, με στόχο την επάρκεια αγαθών, οι συντελεστές απόσβεσης παγίων επενδυτικών αγαθών να διπλασιαστούν.

«Ο αγρότης που απασχολείται στο χωράφι, εργάζεται τουλάχιστον 300 ημέρες ετησίως και δεν του λογίζεται κανένα κόστος απασχόλησης ως έξοδο. Του αναγνωρίζεται ως έξοδο μόνο η εισφορά του ΟΓΑ, λιγότερο από 1.000 ευρώ ετησίως έως τώρα… Προτείνουμε την αναγνώριση de facto τεκμαρτού ποσού εργατικού κόστους τουλάχιστον 250 ημερομίσθια ανά έτος με υπολογισμό ημερομισθίου, εκείνο του ανειδικεύτου εργάτη», μας είπε ο κ Γουλιδάκης.

Oι αγρότες που εξάγουν τα προϊόντα τους καταγράφουν συνεχή αύξηση του πιστωτικού υπολοίπου τους, από 1/1/2014 λόγω αγορών-δαπανών στο 23% και μηδενικού ΦΠΑ επί των πωλήσεων λόγω ενδοκοινοτικών παραδόσεων.

«Προτείνουμε ειδικά σε αυτή την κατηγορία παραγωγών και για εθνικούς λόγους αύξησης των εξαγωγών μας να τους επιστρέφεται το 80% του τριμηνιαίου υπολοίπου τους, και στο τέλος του έτους να εκκαθαρίζεται και να συμψηφίζεται το πιστωτικό τους υπόλοιπο με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος», προτείνει ο κ. Γουλιδάκης.

Προτείνεται επίσης η διατήρηση της απαλλαγής των επιδοτήσεων, στο ύψος των 12.000 για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και φορολόγηση των υπολοίπων, επίσπευση εφαρμογής προγραμμάτων εκσυγχρονισμού αγροτικών εκμεταλλεύσεων με αυξημένα κίνητρα σε σύγχρονες ομάδες παραγωγών με επιπλέον μοριοδότηση ομάδων παραγωγών σε γειτονίες εγκαταστάσεων .

Για τις εισαγωγές και τις παράνομες ελληνοποιήσεις  αγροτικών προϊόντων, προτείνεται εφαρμογή εξοντωτικών προστίμων με οριστική αφαίρεση αδειών λειτουργίας και απαγόρευση συμμετοχής των παραβατών, βιβλιο-ιχνηλασιμότητας και για τους εισαγωγείς, ενεργοποίηση νόμων διανομής δημοσίων εκτάσεων για συγκεκριμένες δράσεις, και φορολογικά κίνητρα για τη συνένωση με μορφές κοινοπραξιών.  

Νίκος Πετάσης

Σχόλια