Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με μοναδικό θέμα συζήτησης την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου για το οικονομικό έτος 2016.

Στην ειδική συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθουσα Ελευθ. Βενιζέλου) με ώρα έναρξης στις 18:55, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καλούνται να δώσουν "ψήφο εμπιστοσύνης" στη δημοτική Αρχή υπερψηφίζοντας τον προϋπολογισμό του Δήμου για το νέο έτος.

Η συζήτηση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς δημοτική Αρχή και αντιπολίτευση έχουν ανεβάσει τους τόνους το τελευταίο διάστημα.

Νωρίτερα στις 17:55 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με 38 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Καθορισμός των συντελεστών δημοτικών τελών και φόρων για το έτος 2016 (απόφαση 762/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

2.      Επιβολή τελών κοινοχρήστων χώρων (απόφαση 806/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

3.      Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων.

4.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015 του Τμήματος Τοπογραφικών Εφαρμογών (απόφαση 841/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

5.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών για την ανάθεση δύο κυκλοφοριακών μελετών (απόφαση 847/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

6.      Διακανονισμός οφειλών.

7.      Έγκριση του αρ. 73/23-10-2015 Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 32 Ν. 1080/80.

8.      Τροποποίηση του άρθρου 8 της με αριθμό πρωτ. 91.379/14-7-2015 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και ΙΤΕ με αντικείμενο την εκπόνηση Ερευνητικού Έργου "Για τη διερεύνηση των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων και της κλιματικής αλλαγής στα ενετικά τείχη και στο δυτικό παραλιακό μέτωπο του δήμου Ηρακλείου" και "Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης.

9.      Συμπλήρωση της 505/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη μελέτη με τίτλο "Μελέτη βελτίωσης/επέκτασης υφιστάμενου βρεφονηπιακού σταθμού "ΜΗΤΕΡΑ" στον Άγιο Ιωάννη".

10.      Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους της δημοτικής ενότητας Νέας Αλικαρνασσού του δήμου Ηρακλείου".

11.      Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της δημοτικής ενότητας Νέας Αλικαρνασσού του δήμου Ηρακλείου Κρήτης", υποέργο 2 της πράξης με τίτλο "Εξοικονόμηση ενέργειας Νέας Αλικαρνασσού".

12.      Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και τροποποίηση της αρχικής μελέτης του έργου "Ανέγερση 10ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μελιδωνίου".

13.      Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Του έργου "Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντος χώρου του Πολιτιστικού - Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου - Φάση Α'".

14.      Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου "Διαμόρφωση τμημάτων των οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη".

15.      Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου "Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού επί της Λουδοβίκου Παστέρ στο δήμο Ηρακλείου".

16.      Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο "Κατασκευή Κ.Χ. 704 επί της οδού Ούλαφ Πάλμε".

17.      Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας στα πλαίσια του έργου "Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντος χώρου του Πολιτιστικού - Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου - Φάση Α' " με κωδικό MIS 393689.

18.      Έγκριση παράτασης για το έργο "Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αναλήψεως και δικτύου πεζοδρόμων".

19.      Έγκριση χορήγησης τελικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή ανοικτού πολιτιστικού κέντρου οικισμού Συλλάμου".

20.      Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Μ. Αλεξάνδρου".  

21.      Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμηση ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης", υποέργο 3της πράξης με τίτλο "Εξοικονόμηση ενέργειας Νέας Αλικαρνασσού".

22.      Οριστική παραλαβή της μελέτης του έργου με τίτλο "Μελέτη ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Δρακάκη και Ιλίου".

23.      Έγκριση μελέτης "Τοπογραφικές αποτυπώσεις και εφαρμογή ορίων κληροτεμαχίων περιοχής Αγ. Βλάση".

24.      Παράταση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων βίας και των παιδιών τους.

25.      Έγκριση παράτασης σύμβασης για τη φύλαξη και την ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ηρακλείου.

26.      Έγκριση παράτασης της σύμβασης για τη σύνδεση του συστήματος ασφαλείας με κεντρικό σταθμό ελέγχου του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ηρακλείου.

27.      Απόφαση για παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και λοιπούς φορείς, κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

28.      Ορισμός δημοτικού συμβούλου σε Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών του Π.Δ. 28/80.

29.      Συγκρότηση της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών.

30.      Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε έκδοση του Μουσείου Μπενάκη.

31.      Έγκριση παράτασης για το περιοδικό "Παλίμψηστον".

32.      Έγκριση προμήθειας σκουπών οδοκαθαριστών του Δήμου.

33.      Έγκριση προμήθειας βιοθρυμματιστών Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου.

34.      Έγκριση απομάκρυνσης επικίνδυνων δένδρων και αντικατάστασης του με νέες φυτεύσεις.

35.      Έγκριση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο "Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων - έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)" υποέργο 6 της πράξης (373873) με τίτλο "Εξοικονόμηση ενέργειας Νέας Αλικαρνασσού".

36.      Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου.

37.      Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών (Κοπιδάκης Ελευθέριος).

38.      Τροποποίηση της αριθμ.578/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου έτους 2016.

Σχόλια