Ειδήσεις

"Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση", στο Ρέθυμνο

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης διοργανώνει στις 27-29 Μαΐου 2016, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο, το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση.

Τις εργασίες του συνεδρίου, που είναι υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα απασχολήσουν οι σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στην Προσχολική Εκπαίδευση αναφορικά με τις Φυσικές Επιστήμες.

Τα πανελλήνια συνέδρια για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση είναι περιοδικά επιστημονικά συνέδρια τα οποία φιλοξενούνται από τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο με αφετηρία το 1ο Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) το 1999. Το 8ο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τ.Ε.Α.Π.Η.) το 2014.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, «το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο, που γίνεται στο Ρέθυμνο, έχει βασικό στόχο να αποτελέσει ένα βήμα γόνιμου διαλόγου των σύγχρονων επιστημονικών προσεγγίσεων για τις Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Η ενασχόληση με τις φυσικές επιστήμες ως μια ανθρώπινη προσπάθεια διεγείρει το θαυμασμό, δίνει ομορφιά και εμπνέει ενδιαφέροντα στους μαθητές. Η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες στην προσχολική ηλικία υλοποιείται σε διαφορετικά διδακτικά πλαίσια σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Τα μικρά παιδιά εντάσσονται σ' ένα πλαίσιο στο οποίο οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται πραγματοποιούνται με την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που μπορούμε να αντλήσουμε από τη φύση, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Αυτή η εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών σε ποικίλα περιβάλλοντα μάθησης αποδίδει στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες.

Θεωρώντας ότι η διδασκαλία των φυσικών επιστημών δε στοχεύει στη μονόπλευρη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων των φυσικών επιστημών, αλλά στην επίτευξη ενός ευρύτερου σκοπού για τις ανάγκες του σύγχρονου πολίτη, του επιστημονικού εγγραμματισμού οργανώνουμε υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 15/10/2015, Αρ. Πρωτ.: Φ 24/ 1286/164402/Δ1, το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο, 27-29 Μαΐου 2016».

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου αναφέρονται στις φυσικές επιστήμες στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία:

• Αντιλήψεις και αναπαραστάσεις των μικρών παιδιών για έννοιες και φαινόμενα των φυσικών επιστημών

• Αντιλήψεις των νηπιαγωγών για έννοιες και φαινόμενα των φυσικών επιστημών

• Απόψεις και στάσεις των νηπιαγωγών για τις φυσικές επιστήμες

• Διδακτικές προτάσεις / παρεμβάσεις για τις φυσικές επιστήμες

• Μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες

• Μουσείο φυσικών/περιβαλλοντικών επιστημών

• Φυσικές επιστήμες και αειφορία

• Φυσικές επιστήμες και αναλυτικά προγράμματα

• Φυσικές επιστήμες και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών

• Φυσικές επιστήμες και διαθεματικότητα στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών

• Φυσικές επιστήμες και εκπαίδευση των νηπιαγωγών

• Φυσικές επιστήμες και εκπαιδευτικό υλικό

• Φυσικές επιστήμες και πειραματική διαδικασία

• Φυσικές επιστήμες ως πολιτισμικό αγαθό

Το συνέδριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολικούς συμβούλους, ερευνητές της εκπαίδευσης και μέλη ΔΕΠ.

Σχόλια