Ειδήσεις

Μαριάς: Αναγκαία η στροφή στο μοντέλο κυκλικής οικονομίας

Στην αναγκαιότητα της Ευρώπης να στραφεί σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας αναφέρθηκε σε παρέμβασή του στις 2/12/2015 ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Νότης Μαριάς, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Ο Έλληνας ανεξάρτητος ευρωβουλευτής επισήμανε ότι «η ευρωπαϊκή κοινωνία καταναλώνει ανανεώσιμους πόρους κατά 50% ταχύτερα από ό,τι μπορεί να τους αντικαταστήσει, ενώ η Ε.Ε. εισάγει έξι φορές περισσότερες ύλες και φυσικούς πόρους από ό,τι εξάγει. Για το λόγο αυτό πρέπει να δημιουργηθεί μία κυκλική οικονομία με κανόνα την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

Απέναντι στο σημερινό γραμμικό σύστημα κατανάλωσης που έχουμε, το πακέτο μέτρων της κυκλικής οικονομίας προωθεί την επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών και τη διατήρηση των πόρων αντί της απλής κατανάλωσής τους».

Και ο Νότης Μαριάς συνέχισε: «Επιπλέον, η κυκλική οικονομία θα έχει, εκτός από περιβαλλοντικά, και οικονομικά οφέλη. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι μέχρι το 2030, αν ακολουθείται η κυκλική οικονομία, η Ε.Ε. θα μειώσει τις δαπάνες για το δίκτυο πόρων κατά 600 δισ. ευρώ ετησίως, τα συνολικά οφέλη θα φτάσουν τα 1,8 τρισ. ευρώ, θα δημιουργηθούν 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. στην παγκόσμια αγορά».

Καταλήγοντας ο Νότης Μαριάς τόνισε: «Τέλος, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του 2030 θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην καινοτομία, την έρευνα και την επιστήμη ώστε να προωθηθεί το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας».

Σχόλια