Ειδήσεις

Κοινωνικό Ιατρείο δημιουργεί ο Δήμος Ηρακλείου

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται από το Δήμο Ηρακλείου μια σημαντική κοινωνική δομή: το Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο, το οποίο θα ενισχύσει ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες, και ως φορέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα παρέχει μια δέσμη βασικών υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Β. Λαμπρινός: «Στόχος μας η δημιουργία νέων κοινωνικών δομών»

Το Δημοτικό Ιατρείο που δημιουργεί ο Δήμος Ηρακλείου αποτελούσε βασική προτεραιότητα της δημοτικής Αρχής, και ο ίδιος ο δήμαρχος Ηρακλείου κ. Βασίλης Λαμπρινός έχει αναφέρει, κατ' επανάληψη, ότι «αποτελεί στόχο μας η άσκηση κοινωνικής πολιτικής, με σκοπό την κοινωνική φροντίδα, την ανάπτυξη νέων δομών, που θα ανακουφίζουν τους οικονομικά αδύναμους δημότες και θα εξασφαλίζουν την προστασία της υγείας τους».

Για το σκοπό αυτό ο Δήμος Ηρακλείου έχει προκηρύξει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να στεγαστεί το Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο.

Τα χαρακτηριστικά του ακινήτου που θα στεγάσει το Ιατρείο

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή εντός των τειχών της πόλης του Ηρακλείου, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής μεταξύ των οδών Γερωνυμάκη, Εθνικής Αντιστάσεως, Μηλιαράκη, Χρυσοστόμου, Χαριλάου Τρικούπη, Γεωργίου Παπανδρέου, Λ. Ιωνίας, Μίνωος και Εφόδου συνολικού εμβαδού περίπου από 240 τ.μ. έως 350 τ.μ. και να προσφέρει ή να μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να διαθέτει χώρους κατάλληλους για τη φιλοξενία των προβλεπομένων υπηρεσιών.

Η μίσθωση θα αρχίσει από της διά πρωτοκόλλου εγκατάστασης της υπηρεσίας στο μίσθιο και θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 10% του ορίου προσφοράς για ένα έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 (γραφείο πρωτοκόλλου) εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, δηλαδή το αργότερο μέχρι 16/12/2015, ημέρα Τετάρτη. Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού και λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2813 409166).

(Φωτογραφία αρχείου)

Σχόλια