Ειδήσεις

Χρυσή διάκριση κατέκτησε η Τράπεζα Πειραιώς

Τη διάκριση, Investors in People-Gold  κατέκτησε η Τράπεζα Πειραιώς για το ανθρώπινο δυναμικό & οργανωσιακή μάθηση ομίλου. Πρόκειται για την υψηλότερη διάκριση που έχει δοθεί έως σήμερα σε οργανισμό ή λειτουργική μονάδα στην Ελλάδα.

Η ανώτερη αυτή διάκριση του 2015 αποδεικνύει έμπρακτα τον προσανατολισμό και την αφοσίωση της Τράπεζας Πειραιώς στην ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών και δράσεων σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Συμβάλλει δε στην ουσιαστικότερη εξέλιξη και βελτίωση των επιχειρηματικών επιδόσεων όλου του ομίλου προς όφελος του πελάτη, με στόχο την κατάκτηση ολοένα υψηλότερων στόχων μέσα από τη συστηματική προσπάθεια, τη συνεργασία και το σεβασμό.

Το ανθρώπινο δυναμικό πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πρότυπο το 2009, ενώ επαναξιολογήθηκε και ανανέωσε την πιστοποίηση το 2012-Investors in People Standard.

Την πιστοποίησηπαρέχει η Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ως εθνικός εκπρόσωπος του διεθνούς οργανισμού Investors in People International στην Ελλάδα.

Σχόλια