Ειδήσεις

Απόφαση-ανάσα για οφειλέτη από το Ειρηνοδικείο Χανίων

Στο τοπικό παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε οφειλέτης με δύο ανήλικα τέκνα και προστατευόμενο μέλος με αναπηρία 85%, με δύο δάνεια σε δύο τράπεζες και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 70.860,00 ευρώ.

Ο οφειλέτης, με τη συνδρομή των νομικών συμβούλων του Παραρτήματος πέτυχε την προσωρινή υπαγωγή της στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος του και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του και τέλος, έως την επανασυζήτηση της προσωρινής διαταγής, ορίζεται η καταβολή 60 ευρώ μηνιαίως από τον αιτών για χρονικό διάστημα ενός έτους και την καταβολή 130 ευρώ μηνιαίως για το διάστημα από την παρέλευση του ως άνω έτους για δύο χρόνια.  

Επίσης ορίζει για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του το ποσό των 180 ευρώ μηνιαίως για το χρονικό διάστημα πέραν της τριετίας και μέχρι τη συζήτηση της σχετικής αίτησης.

Όσοι καταναλωτές αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, μπορούν να επισκεφθούν τα γραφεία του Τοπικού Παραρτήματος Χανίων καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός Τετάρτης και ώρες από 10:30 έως 13:00 και Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 18:30-21:00 ή να επικοινωνήσουν στη διεύθυνση: Μάρκου Μπότσαρη 68, 731 00 Χανιά - τηλ.: 28210/86.245 - Φαξ: 28210/86.245 e-mail: chania.peeke@gmail.com www.eeke.gr

Σχόλια