Ειδήσεις

Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 17:55 στο δημοτικό κατάστημα Ηρακλείου (αίθ.Ελευθ.Βενιζέλου) το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου με 37 θέματα στην ημερήσια του διάταξη.

Πιο συγκεκριμένα:

Προτάσεις-ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων:

1. Εγγραφή νέας δράσης στο τεχνικό πρόγραμμα και αναμόρφωση προϋπολογισμού (απόφαση 759/2015 οικονομικής επιτροπής).

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του τμήματος προϋπολογισμού (απόφαση 815/2015 οικονομικής επιτροπής).

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την πληρωμή της εκλογικής αποζημίωσης (απόφαση 840/2015 οικονομικής επιτροπής).

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος  για την καταβολή (πληρωμή) τόκων υπερημερίας του έργου "αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου Βικελαίας δημοτικής βιβλιοθήκης- λειτουργική διαρρύθμιση (απόφαση 842/2015 οικονομικής επιτροπής).

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του τμήματος προϋπολογισμού για διάφορες δαπάνες μισθοδοσίας (απόφαση 843/2015 οικονομικής επιτροπής).

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εναπόθεση απορριμμάτων (απόφαση 844/2015 οικονομικής επιτροπής).

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του τμήματος εκτέλεσης κτιριακών έργων (απόφαση 845/2015 οικονομικής επιτροπής).

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδων για τη δαπάνη παροχής υπηρεσιών για την φύλαξη και ασφάλεια του κέντρου αστέγων δήμου Ηρακλείου (απόφαση 846/2015 οικονομικής επιτροπής).

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και δημιουργία νέου Κ.Α. για παροχή υπηρεσιών για τη μίσθωση φορτηγών-ψυγείων για μεταφορά και φύλαξη τροφίμων για τις  ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (απόφαση 848/2015 οικονομικής επιτροπής).

10. Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών καυσίμων κίνησης (αποφάσεις 489, 546, 640 και 813/2015 οικονομικής επιτροπής).

11. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01-άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) επικείμενων στην ιδιοκτησία της Μαρίας Μασέλη του Ευαγγέλου που βρίσκεται επί των οδών Ανθέων και Ευμανθίου στα Ο.Τ. 710 & 710 Α πολεοδομικής ενότητας Άγιος Ιωάννης-Μεσαμπελιές-Φορτέτσα.  

12. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών-στοχοθεσία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ για το έτος 2016.

13. Τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

14. Ακύρωση της διαδικασίας του αρ. 63 του Ν.3669/2008 για αποζημίωση θετικών ζημιών της αναδόχου εταιρείας "ΕΥ.ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΑΤΕΕ" για το έργο "Αποκατάσταση και διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου σε πολυδύναμο κέντρο επιμόρφωσης και δημιουργικής έκφρασης", λόγω καθυστέρησης έναρξης των εργασιών του έργου-αποζημίωση σύμφωνα με το αρ. 64 του Ν.3669/2008 της αναδόχου εταιρείας "ΕΥ.ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΑΤΕΕ" για το έργο "αποκατάσταση και διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου σε πολυδύναμο κέντρο επιμόρφωσης και δημιουργικής έκφρασης", λόγω διάλυσης της σύμβασης από τη μη εγκατάσταση του αναδόχου επί του έργου.

15. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για το έργου "τσιμεντοστρώσεις δήμου Ηρακλείου".

16. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο "ανακατασκευή μόνωσης κτιρίου Loggia και αναβάθμιση κλιματισμού αίθουσας δημοτικού συμβουλίου".

17. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "κατασκευή κτηρίου οίνου και πνεύματος στο Βενεράτο του δήμου Ηρακλείου".

18. Έγκριση 1ης παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου "αρδευτικό έργο Αυγενικής (Β Φάση).

19. Έγκριση πρόσθετων επειγουσών εργασιών για το έργο "αρδευτικό έργο Αυγενικής (Β Φάση).

20. Τρόπος εκτέλεσης του έργου "τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων του δήμου Ηρακλείου".

21. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου "ανάπλαση των οδών Γιαννίκου, Βικέλα και Ρωμανού".

22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προβολή του δήμου Ηρακλείου στο 7ο συνέδριο διατροφής και υγείας.

23. Έγκριση συμμετοχής του δήμου Ηρακλείου στην πρόταση "sagacity smart grid for coastal and maritime tourism" στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για modular projects του προγράμματος interreg MED 2014- 2020.

24. Ίδρυση δημοτικού κέντρου προώθησης του δομημένου δημοκρατικού διαλόγου της καινοτομίας & επιχειρηματικότητας με τον τίτλο "δημοσκόπιο".

25. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υπογείων κάδων.

26. Έγκριση διενέργειας προμήθειας σταθμών μεταφόρτωσης.

27.Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανυψωτικών μηχανισμών.

28. Έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλώσιμων υλικών για στειρώσεις αδέσποτων ζώων (ράμματα, κτηνιατρικό υλικό κ.λ.π.).

29. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τηλεπικοινωνιακών μονάδων για την αποστολή μηνυμάτων sms από το σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δήμου Ηρακλείου.

30. Έγκριση καταβολής προστίμων μετά από τον τεχνικό έλεγχο του ΚΤΕΟ των οχημάτων του δήμου μας.

31. Παραχώρηση χρήσης από μισθωτή δημοτικού ακινήτου (κατάστημα Η-7 δημοτικής λαχαναγοράς) σε εταιρεία σύμφωνα με το  άρθρο 11 του Π.Δ. 34/95.

32. Μεταβίβαση επαγγελματικώς αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

33. Ανάκληση απόφασης παραχώρησης μοτοποδηλάτων δημοτικής αστυνομίας δήμου Ηρακλείου.

34. Παράταση προθεσμίας του έργου "ανάπλαση λεωφόρου Ικάρου (από Καρτερού έως Αεροδρόμιο).

35. Έγκριση 1ης παράτασης για το έργο "δίκτυα δεξαμενής Δ4 αρδευτικού έργου δημοτική ενότητα Τεμένους".

36. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) "φαράγγι" και "μέλισσα" στο δήμο Γόρτυνας νομού Ηρακλείου".

37. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου "βελτίωση και ανάπλαση οδών συνεκτικού τμήματος του οικισμού Σκαλανίου".

Σχόλια