Ειδήσεις

Υπογραφές συμβάσεων έργων Δήμου Πλατανιά

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι θα πραγματοποιηθούν υπογραφές συμβάσεων έργων του δήμου.

Οι υπογραφές συμβάσεων έργων του Δήμου είναι οι ακόλουθες:

• Η υπογραφή σύμβασης του έργου με τίτλο: "Συντήρηση σχολικών κτιρίων δήμου Πλατανιά", προϋπολογισμού δημοπράτησης: 85.000,00€, μεταξύ του Δημάρχου κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και του αναδόχου ΛΥΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Πολιτικό Μηχ/κο ΕΔΕ.

To έργο αφορά εργασίες που θα γίνουν για την αποκατάσταση φθορών  αλλά και την       συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Πλατανιά.

Η πίστωση προέρχεται από ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 30-7331.003 του προϋπολογισμού του Δήμου Πλατανιά του τρέχοντος έτους 2015

• Η υπογραφή Σύμβασης του έργου με τίτλο: "Διατήρηση και αναβάθμιση δημοτικής έκτασης υψηλής φυσικής αξίας στη θέση Άγιος Γεράσιμος Τ.Κ. Μοδίου Δ. Πλατανιά", προϋπολογισμού δημοπράτησης: 110.000,00€, μεταξύ του Δημάρχου κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και του αναδόχου Πετράκη Ευάγγελου, Πολιτικό Μηχ/κο ΕΔΕ.

Η πίστωση προέρχεται από πιστώσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Σχόλια