Ειδήσεις

Νεοκλεγέν Δ.Σ. των Αποστράτων Σ.Α. Ν. Ηρακλείου

Ο Σύνδεσμος Αποστρατών Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Ηρακλείου, ύστερα από τις εκλογές που πραγματοποίησε, συνεδρίασε το νεοκλέγεν Δοικητικό Συμβούλιο όπου συγκροτήθηκε σε σώμα ώς εξής:

Πρόεδρος: Τηλέμαχος Πανταγάκης

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Ουρανός

Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Μαργαριτάκης

Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα: Μίνως Παπαδάκης

Ταμίας: Νικόλαος Φουκαράκης

Αναπληρωτής Ταμίας: Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης

Έφορος: Νικόλαος Μαγουλάκης

Σχόλια