Ειδήσεις

Δημόσια διαβούλευση για μεταφορά της λαϊκής Ν. Αλικαρνασσού

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ.12/2015 απόφασή της, αποφάσισε να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την με αριθμό 02/2015 απόφαση της  Δημοτικής Ενότητας Ν. Αλικαρνασσού  που αφορά την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται την Τρίτη στην οδό Ηροδότου στην Ν. Αλικαρνασσό  στο Δήμο Ηρακλείου.

H ανωτέρω απόφαση με τη συνημμένη εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αλικαρνασσού, έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις και στη συνέχεια να λάβει σχετική απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σχόλια