Ειδήσεις

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο Horizon 2020

Τον τρόπο και το είδος των πιλοτικών δράσεων στις συμμετέχουσες χώρες συζήτησαν οι «εταίροι-πιλότοι» εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 "Κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των νέων σε περιβαλλοντικά θέματα" - STEP , σε συνάντηση εργασίας  που πραγματοποιήθηκε στο Valdemoro, στη Μαδρίτη της Ισπανίας, όπου συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης.

 Για καθεμία από τις πιλοτικές περιοχές εφαρμογής του προγράμματος στην Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Τουρκία, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι τρόποι και οι συμμετοχικές διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, με σκοπό να αναπτυχθούν και να συμπεριληφθούν σε αυτές τρόποι προσέλκυσης και συμμετοχής των νέων στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης.

Ως προς τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην Ελλάδα, παρουσιάστηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης-εταίρο και πιλότο του Προγράμματος, οι διαδικασίες διαβούλευσης που εφαρμόζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την έγκριση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων με συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικών μελετών και ειδικών θεμάτων στην Κρήτη που απασχολούν την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς με θετικές ή και αρνητικές αντιδράσεις, ως προς την εφαρμογή των διαδικασιών, τον αριθμό και τον φορέα προέλευσης των απόψεων που υποβάλλονται για την διαβούλευση τους.

Η εφαρμογή των πιλοτικών δράσεων του προγράμματος δεν στοχεύει μόνο στην ανάπτυξη της σχετικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας - διαβούλευσης. Επικεντρώνεται ιδιαίτερα στον τρόπο κοινωνικής και πολιτικής ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς, ειδικά ως προς τις συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αναζητώντας τρόπους να αφυπνίσει το ενδιαφέρον των νέων για τη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα, ως ενεργών μελών της κοινωνίας και ως «κρίκου» της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων. Εστιάζεται στις τοπικές ιδιαιτερότητες και τα περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν τις επιμέρους περιοχές εφαρμογής των εταίρων του προγράμματος στις διάφορες χώρες της Ευρώπης, και συνδυάζει καινοτομικές ηλεκτρονικές εφαρμογές με την εφαρμογή της κείμενης σχετικής νομοθεσίας.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε η Δρ Ε. Χατζηγιάννη  αν. προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος STEP.

Σχόλια