Ειδήσεις

Προτάσεις για το αθλητικό ημερολόγιο 2016

Ο Δήμος Ηρακλείου και το τμήμα αθλητισμού του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής-Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.) ενημερώνει τους αθλητικούς φορείς της πόλης ότι ξεκίνησε η υποβολή των προτάσεων για τη κατάρτιση του Αθλητικού Ημερολογίου για το έτος 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους εγγράφως από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 στα γραφεία του Οργανισμού, Ν. Ξυλούρη και Π. Φούμη γωνία, κλειστό Γυμναστήριο  Δ.Α.Π.Κ.Η στις Πατέλλες, καθημερινά από τις 08:00-15:00 Δ.ΤΡ.ΤΕ.ΠΕ,ΠΑ  έως και την Δευτέρα  07  Δεκεμβρίου 2015,  και στο email του τμήματος αθλητισμού dopafmaisports@heraklion.gr

Οδηγίες για τη δομή και το περιεχόμενο της πρότασης.

Στις προτάσεις τους, οι φορείς παρακαλούνται να συμπεριλάβουν τα παρακάτω στοιχεία: 

- Γενικά στοιχεία για την εκδήλωση-ταυτότητα φορέα.

- Στόχους και συμμετέχοντες φορείς

- Υπεύθυνο διοργάνωσης

- Προτεραιότητα της διοργάνωσης (στην κλίμακα 1-10)

- Ενδεικτικό αναλυτικό προϋπολογισμό της εκδήλωσης

- Αίτημα ή αιτήματα του φορέα από τον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.

- Χρονική διάρκεια της εκδήλωσης και προτεινόμενες ημερομηνίες (οι εκδηλώσεις πρέπει να αφορούν το διάστημα 10/02 - 05/12/2016.

- Χαρακτήρας της εκδήλωσης  (διαδημοτικός, εθνικός κτλ)

- Προβλεπόμενο αριθμό συμμετεχόντων

- Συνδιοργανωτές εκδήλωσης (ακόμα και τα αιτήματα που  έχετε καταθέσει για το σκοπό αυτό σε οποιοδήποτε φορέα και τα οποία έχουν απαντηθεί ή όχι)

- Έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό από προηγούμενες εκδηλώσεις του φορέα σας. 

Σχόλια