Ειδήσεις

Αιτήσεις για άδειες φύτευσης κρασάμπελων

Οι παραγωγοί  που ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, καλούνται να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος έως και τις 15 Δεκεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν ιδιόκτητο (απαραίτητοι οι τίτλοι ιδιοκτησίας) ή ενοικιαζόμενο αγροτεμάχιο για την αιτούμενη έκταση, άνω του ενός στρέμματος.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις ενδιαφέροντος δεν αποτελούν αίτηση για χορήγηση άδειας φύτευσης. Η διαδικασία για χορήγηση άδειας φύτευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας που θα αποφασιστούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 1ης Μαρτίου 2016. Επισημαίνεται ότι οι άδειες φύτευσης που θα χορηγούνται από το 2016 και μετά δεν θα ενισχύονται οικονομικά μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης (εξαιρείται η δράση της υποστήλωσης).

Για τη δήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και για πληροφορίες σχετικά, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, Όαση Αγιάς, τηλ. 28213-46550, 28213-46552 και 28213-46553.

Σχόλια