Ειδήσεις

Στην Κρήτη υπάρχουν 55.000 ασθενείς με σακχαρώδη Διαβήτη

Παγκόσμια ημέρα για τον Διαβήτη καθιερώθηκε το 1991 από την Διεθνή Ομοσπονδία για το Διαβήτη (IDF) και το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αυξημένων περιστατικών της νόσου παγκο- σμίως. Η Παγκόσμια Ημέρα του Διαβήτη αποτελεί πλέον επισήμως την Παγκόσμια Ημέρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε).

γράφει ο

Νικόλαος Κ. Κεφαλογιαννης

Διδάκτωρ Πάνεπιστημιου Αθηνων

Πάθολογος - εξειδίκευση σακχαρώδης Διαβήτης

Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε) πέρασε στις 20 Δεκεμβρίου 2006 το ψήφισμα 61/225, σύμφωνα με το οποίο η 14η Νοεμβρίου, γνωστή ως Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη καθιερώνεται επισήμως ως Παγκόσμια Ημέρα του Ο.Η.Ε., αρχής γενομένης από το έτος 2007.

Σε αυτό το ψήφισμα- ορόσημο, ο διαβήτης χαρακτηρίζεται ως μια χρόνια νόσος η οποία εξα- ντλεί τον ασθενή, επιφέροντας του παράλληλα σημαντικό κόστος. Επιπλέον, οι σοβαρές επι- πλοκές με τις οποίες σχετίζεται η νόσος δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, καθι- στώντας το θέμα του Διαβήτη από οικογενειακό πρόβλημα, σε ζήτημα εθνικού προβληματισμού και εν συνεχεία σε μάστιγα οικουμενικής σημασίας.

« Ο Διαβήτης εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους σε επίπεδο οικογενειακό, εθνικό αλλά και διεθνές».

Είναι η πρώτη φορά που μια μη μεταδοτική α- σθένεια αντιμετωπίζεται ως απειλή για την πα- γκόσμια υγεία, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις των μεταδοτικών επιδημικών νοσημάτων π.χ. της ελονοσίας, της φυματίωσης και του A.I.D.S.

Το 2015 η Παγκόσμια Ημέρα του Διαβήτη είναι αφιερωμένη στην σωστή διατροφή για την θερα- πεία του σακχαρώδη διαβήτη.

Η Παγκόσμια Ημέρα του Διαβήτη εορτάζεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος της είναι η συ- σπείρωση εκατομμυρίων ανθρώπων σε πάνω από 160 χώρες, με σκοπό τη μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στο διαβήτη.

Η εκστρατεία απευθύνεται σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με σακχαρώδη δια- βήτη, των παιδιών, των ενηλίκων, των επαγγελμα- τιών υγείας, των υπευθύνων για την λήψη πολιτι- κών αποφάσεων και των Μ.Μ.Ε .

Ο λογότυπος της Παγκόσμιας Ημέρας του Διαβήτη είναι ο μπλε κύκλος και καθιερώθηκε από την διεθνή ομοσπονδία για το διαβήτη το 2007 και συμβολίζει την ενότητα στην παγκόσμια μάχη για την αντιμετώπιση του Διαβήτη. Ο κύκλος συμβολίζει τη ζωή και την υγεία. Το μπλε χρώμα συμβολίζει τον ουρανό, που ενώνει όλα τα έθνη και είναι το χρώμα της σημαίας του Ο.ΗΕ. Ο μπλε κύκλος συμβολίζει την ενότητα της παγκόσμιας κοινότητας του Διαβήτη, ως απάντηση στην πανδημία της νόσου.

Τι είναι σακχαρώδης Διαβήτης; Είναι μια χρόνια κατάσταση που προκύπτει όταν το πάγκρεας δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη, η όταν ο οργανισμός αδυνατεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματι- κά την παραγόμενη ινσουλίνη. Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη η οποία εκκρίνεται από το πάγκρεας και επιτρέπει  στα κύτταρα να προσλαμβάνουν την γλυκόζη από το αίμα και να τη χρησιμοποιούν  για ενέργεια. Η κακή λειτουργία στην παραγωγή η την δράση της ινσουλίνης η και τα δύο, οδηγούν στην αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα (υπεργλυκαιμία). Αυτό οδηγεί μακροπρόθεσμα σε επιπλοκές που χωρίζονται σε βλάβες των μικρών αγγείων, στα μάτια , στα νεφρά, στα νεύρα (μικροαγγεοπάθεια) και βλάβες στα μεγάλα αγ- γεία, έμφραγμα, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και αγγειοπάθεια  στα πόδια ( μακροαγγειπά- θεια).

Παρατίθενται μερικά στατιστικά στοιχεία από την Διεθνή Ομοσπονδία για το Διαβήτη (IDF) για να καταλάβομε καλύτερα το διεθνές πρόβλημα που λέγεται σακχαρώδης διαβήτης και τις οικονομικές και κοινωνικές του προεκτάσεις.

- Το 2014 καταγράφονται 387 εκατομμύρια άτομα με σακχαρώδη διαβήτη και το 2035 θα φθάσει τα 592 εκατομμύρια.

•Ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη είναι μεταξύ 40 - 59 ετών

•Για κάθε δύο διαβητικούς αντιστοιχεί και ένα άτομο με σακχαρώδη διαβήτη που δεν το γνωρίζει, επομένως ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος ( η συχνότητα του σακχαρώδη διαβήτη παγκόσμια καταγράφεται στο 8%). Υπολογίζεται 179 εκατομμύρια αδιάγνωστοι.

•Ο σακχαρώδης διαβήτης προκάλεσε 4.9 εκατομμύρια θανάτους το 2014

•Περισσότερα από 79 εκατομμύρια παιδιά ανέπτυξαν τύπου 1 σακχαρώδη διαβήτη το 2013.

•Περισσότερες από 21 εκατομμύρια γυναίκες αναπτύσσουν σακχαρώδη διαβήτη εγκυμοσύνης.

Στην Ελλάδα η συχνότητα είναι περίπου στο 9% που σημαίνει περίπου 1 εκατομμύριο άτομα με σακχαρώδη διαβήτη από τα οποία 22.000 παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με τύπο 1 σακχαρώδη διαβήτη.

Στην Κρήτη   η συχνότητα  περίπου 8% και 55.000 άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, από τα οποία 450 παιδιά με τύπο 1 η νεανικό σακχαρώδη διαβήτη παρατηρείται διπλασιασμός της συχνότητας την τελευταία 10ετία και υπάρχουν ακόμη 25.000 που έχουν σακχαρώδη διαβήτη και δεν το γνωρίζουν.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη είναι μεγάλης σημασίας για την αποφυγή των επιπλοκών και είναι ευθύνη τόσο του για- τρού όσο και του ατόμου με σακχαρώδη διαβήτη και θα πρέπει και οι δύο να αναλάβουν τις μερί- διο της ευθύνης που τους αναλογεί.

Κάθε χρόνο η Παγκόσμια Ημέρα του Διαβήτη επικεντρώνεται σε διαφορετική θεματολογία. Φέτος η θεματολογία είναι η σωστή διατροφή, ένα αντικείμενο που αφορά όλα άτομα αλλά κυρίως τους διαβητικούς.

Δεν υπάρχει ήπιος  σακχαρώδης διαβήτης. Υπάρχει σακχαρώδης διαβήτης που ρυθμίζεται, σύμφωνα με τους στόχους που έχει βάλει ο γιατρός με σκοπό τη πρόληψη των επιπλοκών και υπάρχει και ο αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης με συνέπεια τις οξείες και τις χρόνιες επιπλοκές. Σε αυτό το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα θα πρέπε να κάνομε κάτι και το σπουδαιότερο είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ.

Να προλάβομε να μην εκδηλωθούν νέα περιστατικά η να τα διαγνώσομε ενωρίς και από την αρχή να τα ρυθμίσομε άριστα.

«Η απραξία δεν είναι λύση» αναφέρει η Διεθνής Ομοσπονδία για τον Διαβήτη ( IDF) στο μήνυμα της για την Παγκόσμια Ημέρα για τον Διαβήτη.

Σχόλια