Ειδήσεις

Σάλλας: Ανακεφαλαιοποίηση άμεσα, στηρίξτε την οικονομία

Η οικονομία πρέπει να στηριχθεί με κάθε μέσο και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών πρέπει να ολοκληρωθεί τάχιστα, εντός του 2015 ούτως ώστε να μην κινδυνεύσουν, οι καταθέσεις, τόνισε ο πρόεδρος του ομίλου Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 80,36% και ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων η ΑΜΚ της τράπεζας μέσω του βιβλίου προσφορών, η έκδοση ΜΟΔ με υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα υπέρ του ΤΧΣ και το reverse split της μετοχής.

Το reverse split της μετοχής έχει οριστεί στην αναλογία 100 παλαιές μετοχές για κάθε μία νέα.

Η τράπεζα πρέπει να αντλήσει μέσω του book building ιδιωτικά κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 1,34 δισ. ευρώ. Το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών, όπως αυτές προέκυψαν από τα stress tests, ανέρχεται σε 4,9 δισ. ευρώ.

Ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός SSM ενέκρινε κεφάλαια ύψους 602 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, τα οποία μειώνουν ισόποσα τις κεφαλαιακές ανάγκες του βασικού σεναρίου της Πειραιώς, οι οποίες, είχαν διαμορφωθεί στα 2,2 δισ. ευρώ.

Επίσης, ο SSM ενέκρινε έσοδα από πώληση θυγατρικής αλλά και άλλες οργανικές πράξεις, ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Τη διαφορά μεταξύ των κεφαλαίων του βασικού σεναρίου που καλείται να καλύψει η τράπεζα  με ιδιωτικά κεφάλαια και των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών του ομίλου, θα την καλύψει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με αναλογία 75% cocos και 25% κοινές μετοχές.

Σημειώνεται ότι στις προηγούμενες ημέρες, η τράπεζα  είχε ανακοινώσει ότι το βιβλίο προσφορών θα κλείσει την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Σχόλια