Ειδήσεις

Απαντήσεις για το Βενιζέλειο...

Δέκα ημέρες μετά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της "Ν.Κ." για την κακοδιαχείριση στα οικονομικά του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, την έκδοση διπλού ισολογισμού και την "περίεργη" κλοπή υπολογιστών, ο διοικητής του ιδρύματος Νίκος Χαριτάκης σπάει τη σιωπή του υποστηρίζοντας τα εξής:

«Με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας σας στις 4/11/2015 που αφορά το Γ.Ν. "Βενιζέλειο", και μετά από εύλογο χρόνο και λόγω της πολλαπλότητας των θεμάτων που πραγματεύεστε, σας γνωρίζω τα παρακάτω:

1. Σχετικά με τη διπλή δημοσίευση του ισολογισμού προφανώς δείχνει τη διάθεση του νοσοκομείου και της διοίκησής του για πλήρη διαφάνεια και όχι την προσπάθεια για απόκρυψη στοιχείων. Η πρώτη ανάρτηση του ισολογισμού έγινε με την ολοκλήρωση της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτών από τους ορκωτούς ελεγκτές. Η διαφοροποίηση που τονίζεται στο δημοσίευμα σαν ύποπτη είναι αποκλειστικά και μόνο στην προσθήκη της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών. Επομένως, ούτε αδιαφάνεια ούτε προσπάθεια απόκρυψης μπορεί να στοιχειοθετήσει κάτι τέτοιο. Η "εξόφθαλμη διαφορά" που αναφέρεται στο δημοσίευμα είναι η προσθήκη και μόνο της έκθεσης ελέγχου μετά την ολοκλήρωσή της.

2. Σχετικά με την κλοπή των υπολογιστών που συνδέεται με προσπάθεια απόκρυψης ατασθαλιών από ενδογενής παράγοντες του νοσοκομείου, σας γνωρίζουμε ότι στο νοσοκομείο είναι εγκατεστημένο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο όλα τα οικονομικά στοιχεία αλλά και τα στοιχεία της νοσηλευτικής κίνησης καταγράφονται σε κεντρικούς διακομιστές (servers). Οι servers αυτοί φυλάσσονται σε ασφαλές και αξιόπιστο computer room. Επομένως στους σταθμούς εργασίας του Τμήματος Προμηθειών και Κίνησης που κλάπηκαν υπήρχαν και απωλέσθηκαν μόνο αρχεία κειμένου των χρηστών που δεν περιέχουν οικονομικά στοιχεία. Οποιοδήποτε αρχείο χρειάζεται σε όλη τη διαδικασία οποιουδήποτε διαγωνισμού, από το στάδιο της προκήρυξης έως την ολοκλήρωσή του, για να έχει ισχύ τυπώνεται, υπογράφεται από τις αρμόδιες επιτροπές και φυλάσσεται στο φάκελο του διαγωνισμού.

Όλες οι συμβάσεις και οι διαγωνιστικές διαδικασίες του νοσοκομείου υπόκεινται στον έλεγχο της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου προληπτικά και κατασταλτικά. Επομένως, όλοι οι φάκελοι των διαγωνισμών υπάρχουν στο αρχείο του νοσοκομείου και διατηρούνται τον προβλεπόμενο από το νόμο χρόνο.

3. Αρχεία που υπήρχαν στους υπολογιστές του Τμήματος Προμηθειών που κλάπηκαν υπήρχαν σε Backup σε απομακρυσμένους servers, επανακτήθηκαν και αντιγράφηκαν ξανά στους Η/Υ.

4. Όσον αφορά το Γραφείο Κίνησης, οι Η/Υ που κλάπηκαν είναι απλά τερματικά που όλα τα στοιχεία που καταχωρίζονται σε αυτά καταγράφονται στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα και δεν αποθηκεύονται τοπικά. Τα στοιχεία αυτά είναι οποιαδήποτε στιγμή διαθέσιμα από τους κεντρικούς servers.

Συμπερασματικά

Από όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά τις προμήθειες του νοσοκομείου, αλλά και τις βεβαιώσεις των οφειλών, ασφαλιστικών ταμείων και ιδιωτών προς το νοσοκομείο, είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες σε οποιοδήποτε νόμιμο ελεγκτικό μηχανισμό για διασταύρωση και έλεγχο.

5. Σχετικά με τις παρατηρήσεις με "επιφύλαξη" των ορκωτών ελεγκτών:

α) Σχετικά με το ύψος των αποθεμάτων σαφώς υπάρχει η ανάγκη και το περιθώριο για βελτίωση των διαδικασιών, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ιδιαίτερα στην τρέχουσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, το κόστος αυτών των επεμβάσεων, καθώς και οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η καταγραφή των αποθεμάτων είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη, εφόσον τηρείται μηχανογραφικά στο Ο.Π.Σ. του Νοσοκομείου με ηλεκτρονικό σύστημα εισαγωγών και εξαγωγών των υλικών του νοσοκομείου, η ορθότητα των οποίων επαληθεύεται και με τη φυσική απογραφή, αλλά και με περιοδικές δειγματοληπτικές απογραφές ειδών.

Η ηλεκτρονική απογραφή, δε, είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη από το πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου.

β) Σχετικά με την επιβεβαίωση των απαιτήσεων του νοσοκομείου, αλλά και των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές του, η μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου μη ανταπόκριση στις επιστολές που στάλθηκαν για απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν είναι υπαιτιότητα του νοσοκομείου».

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Η απάντηση του συντάκτη μας

Αγαπητέ κ. διοικητά του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, έστω και μετά από 10 μέρες, η απάντησή σας δείχνει τουλάχιστον προβληματισμό. Όμως φοβούμαστε ότι αυτή γεννάει πλέον μείζονος ενδιαφέροντος ζητήματα για την υπόθεση, που ελπίζουμε μαζί με την ΥΠΕ Κρήτης να ασχοληθείτε τις επόμενες ημέρες για να μας διαφωτίσετε αναλυτικά, αφού η ενδεχόμενη κακοδιαχείριση σε δημόσιο λογιστικό, και μάλιστα νοσοκομείου, αφορά όλους τους πολίτες.

Επί της ουσίας τώρα, από τη δημόσια ανακοίνωσή σας προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις και ερωτήματα:

1) Αρχικά παραδέχεστε τη διπλή δημοσίευση ισολογισμού (!) για το οικονομικό έτος 2014, μόνο που μας λέτε ότι αυτό έγινε με διάθεση για πλήρη διαφάνεια. Δηλαδή όσες επιχειρήσεις δημοσιεύουν έναν ισολογισμό με έκθεση ελέγχου ορκωτών ελεγκτών, όπως κανονικά πρέπει, δεν έχουν τέτοια διάθεση;

Είναι σοβαρός και τυπικά και ουσιαστικά ένας ισολογισμός δημόσιου νοσοκομείου που δημοσιεύεται και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», χωρίς την απαραίτητη έκθεση ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές; Η αλήθεια είναι κ. διοικητή, ότι τον Ιούλιο τον δημοσιεύσατε (ως διοίκηση, όχι εσείς προσωπικά), για να είστε εμπρόθεσμοι, αλλά επειδή δεν μπορούσατε εγκαίρως να κλείσετε τον Ισολογισμό με δική σας υπαιτιότητα (ως προς την ανάθεση του ελέγχου του), έτσι αναγκαστικά καθυστερούσε η έκθεση ελέγχου. Αυτό κατά τη γνώμη σας είναι «μικρή διαφορά», όταν ο Ισολογισμός του Οκτωβρίου όχι απλά συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, αλλά υπογράφεται με επιφύλαξη και ένα ολόκληρο θεματικό κείμενο παρατηρήσεων; Σοβαρά τώρα, αυτό είναι εικόνα δημόσιου λογιστικού, όταν μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ;

2) Αφού μας διαβεβαιώνετε πως όλα τα οικονομικά στοιχεία καταγράφονται σε κεντρικούς servers, γιατί στους ορκωτούς ελεγκτές που κάνουν στην έκθεση ελέγχου τη σχετική σημείωση, δηλώνοντας άγνοια για το τι έχει χαθεί από την κλοπή των συστημάτων υπολογιστών στα γραφεία Προμηθειών-Κίνησης, δε σπεύσατε να τους καθησυχάσετε; Με ποια βεβαιότητα γνωρίζετε ότι απολεσθέντα αρχεία από τους υπολογιστές που εκλάπησαν αφορούν μόνο αρχεία κειμένου των χρηστών και όχι οικονομικά στοιχεία, κατά δήλωσής τους ή κατά τεχνικό έλεγχο;

3) Επειδή δε, όπως λέτε, όλα τα οικονομικά στοιχεία όλων των τμημάτων υπάρχουν στους κεντρικούς servers, τα αρχεία των υπολογιστών που εκλάπησαν από το Τμήμα Προμηθειών και μας λέτε στο σημείο (3) της απάντησής σας ότι υπήρχαν σε back up σε απομακρυσμένους servers και επανακτήθηκαν και αντιγράφηκαν ξανά στους Η/Υ, αυτό τι σημαίνει; Ότι, εκτός από τους κεντρικούς servers, κρατιόντουσαν και αλλού; Τι από τα δύο ισχύει; Αλήθεια, είστε σίγουρος ότι η συμβατότητα κουμπώνει σε όλα τα οικονομικά δεδομένα και όλα πηγαίνανε στους servers;

4) Για να το λέτε εσείς για απλά τερματικά στο Γραφείο Κίνησης έτσι θα είναι.

5) Εδώ όμως τώρα ερχόμαστε στα πιο σημαντικά: α) Εμμέσως πλην σαφώς αποδέχεστε ό,τι σας λέει η έκθεση ελέγχου στον Ισολογισμό του Οκτωβρίου, ότι δηλαδή έχετε πρόβλημα στην πιστότητα των αποθεματικών του νοσοκομείου. Μόνο που να σας θυμίσουμε οι ορκωτοί ελεγκτές υπογραμμίζουν την επιφύλαξή τους για την απογραφή και αν αυτό το απόθεμα είναι 2 εκατομμύρια 600 χιλιάδες ευρώ, λιγότερο, περισσότερο ή και μηδαμινό, δεν μπορούν να αποφανθούν με τα δεδομένα της απογραφής που έχουν στα χέρια τους (!). Αυτό, κύριε διοικητή, είναι ήσσονος σημασίας θέμα; Επικαλείστε τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, άρα φυσική απογραφή δεν έχετε κάνει; Αν η καταγραφή των αποθεμάτων, όπως λέτε, είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη με το ηλεκτρονικό σύστημα, πώς θα την επαληθεύσετε με τη φυσική απογραφή, αφού λόγω τεράστιων ελλείψεων προσωπικού δεν την κάνατε; Πείτε μας, λοιπόν, ηλεκτρονικά πού είναι τα 2 εκατομμύρια 600 χιλιάδες ευρώ, τα οποία οι ορκωτοί ελεγκτές δεν μπορούν να τα βεβαιώσουν σε σχέση με τη φυσική απογραφή.

Κύριε διοικητή, το ξέρετε και από πότε αυτό και κυρίως τι έγινε ώστε να υπάρξει και φυσική διασταύρωση, ή μήπως η απογραφή δεν το περιλαμβάνει αυτό; Πρέπει, ναι ή όχι, ό,τι υπάρχει σε ισολογισμό και ηλεκτρονικά να συμφωνεί με τη φυσική απογραφή των αποθεμάτων σε αποθήκες κ.λπ.; Αφού δεν κάνατε φυσική απογραφή, πώς είστε βέβαιος για το αξιόπιστο της ηλεκτρονικής της καταγραφής;

6) Στο σημείο 3 των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών, που γίνεται αναφορά σε μεγάλο πελάτη του νοσοκομείου και των απαιτήσεων, εμείς εικάζουμε ότι ίσως να αφορά τον ΕΟΠΥΥ, αναφέρεται επί λέξει: «Στο κονδύλι Ε. 2 "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" του Ενεργητικού περιλαμβάνεται ποσό 13 εκατομμυρίων 364 χιλιάδων, το οποίο αφορά μη βεβαιωθέντα έσοδα προηγούμενων χρήσεων. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της έκθεσής μας δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί το ποσό αυτό και για το λόγο αυτό διατηρούμε επιφύλαξη ως προς το ύψος του ποσού αυτού». Αυτό τι σημαίνει, ατιμολόγητα στο νοσοκομείο 13 εκατομμύρια ευρώ και άρα αποφυγή έτσι της υποχρέωσης του ΕΟΠΥΥ;

Στην ίδια έκθεση, στο σημείο 5 αναφέρεται: «5. Το κόστος αγαθών και υπηρεσιών της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως δεν έχει επιβαρυνθεί με αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 2.633 ευρώ, όπως προκύπτει από το Τμήμα Μισθοδοσίας του Νοσοκομείου, με συνέπεια τα Αποτελέσματα χρήσεως και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα». Η λογική εδώ δε λέει για ύπαρξη και ηλεκτρονικά δύο διαφορετικών συστημάτων στη μισθοδοσία του νοσοκομείου;

7) Εκτός όμως, κύριε διοικητή, του εξωτερικού ελέγχου, υπάρχει και ο εσωτερικός από ελεγκτή του νοσοκομείου. Αλήθεια, ο δειγματοληπτικός το Δεκέμβριο του 2014, που αφορά άμεσα και τον ισολογισμό αυτού του έτους, μπορείτε να μας πείτε τι έδειξε;

Γιώργος Σαχίνης

Σχόλια