Ειδήσεις

Τράπεζα Πειραιώς: Στο 1,34 δισ. ευρώ ο στόχος της ΑΜΚ

Δράσεις ύψους 873 εκατ. ευρώ έχουν εγκριθεί στην Τράπεζα Πειραιώς, ΠΕΙΡ-10,64% μετά από συζητήσεις με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σχετικά με τις ενέργειες που θα έπρεπε να ληφθούν υπ' όψιν για τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προέκυψαν από την πρόσφατη Συνολική Αξιολόγηση.

Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται 602 εκατ. ευρώ που απορρέουν από την πρόσφατη άσκηση διαχείρισης παθητικού.

Με βάση την έγκριση αυτή, το ύψος των κεφαλαίων που η Τράπεζα Πειραιώς πρέπει να αντλήσει από τον ιδιωτικό τομέα, μέσω αύξησης κεφαλαίου με μετρητά και έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, ανέρχεται σε 1.340 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνει η Πειραιώς στην ανακοίνωσή της, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015, με πιθανότητα για νωρίτερη ολοκλήρωση.

Σχόλια