Ειδήσεις

Υπερσύγχρονο σύστημα ασφαλείας στο λιμάνι Σούδας

Ολοκληρώθηκε και παραδίδεται σε πλήρη λειτουργία εντός των επόμενων ημερών το έργο του ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας στο λιμάνι της Σούδας, ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό που αλλάζει ριζικά την εικόνα του λιμανιού αλλά και στρατηγικής και καθοριστικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην πόλη των Χανίων.

Το συγκεκριμένο έργο είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον τομέα της ασφάλειας που υλοποιήθηκε σε ελληνικό λιμένα και εντάσσει τη Σούδα στα λιμάνια που πρωτοπορούν στην εναρμόνιση λειτουργίας τους με το διεθνή κώδικα ISPS.

Με τη λειτουργία του εν λόγω συστήματος, πλέον το λιμάνι θα παρέχει πλήρη ασφάλεια σε επιβάτες, πλοία και χρήστες, δίνοντας προοπτική ακόμα μεγαλύτερης ανάπτυξής του και κατατάσσοντας το ανάμεσα στα πιο ασφαλή λιμάνια της Ελλάδας και της Μεσογείου και στα ελάχιστα που διαθέτουν τέτοιου επιπέδου εξοπλισμό ασφαλείας.

Η πλήρης ονομασία του έργου είναι "Εγκατάσταση & λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας των υπόχρεων λιμενικών εγκαταστάσεων του λιμένα Σούδας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS", ενώ ήταν προϋπολογισμού 1.397.280,00 € με Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, το έργο υποβλήθηκε στις 11-12-2012 από το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων προς την Περιφέρεια Κρήτης για ένταξη στο ΕΣΠΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013", εντάχθηκε σε αυτό στις 16-1-2013, δημοπρατήθηκε στις 24-6-2014, ενώ η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 24-7-2015. Παρά τα στενά χρονικά όρια εκτέλεσης της σύμβασης (4 μήνες), το Λιμενικό Ταμείο και η ανάδοχος εταιρεία ICTS Hellas ολοκλήρωσαν εμπρόθεσμα ένα έργο πνοής για το λιμένα της Σούδας και τα Χανιά, το οποίο μέχρι τις 24 Νοεμβρίου θα βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, οπότε και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Αντικείμενο του έργου ήταν η εγκατάσταση στο λιμένα της Σούδας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), της Συνθήκης Schengen, καθώς και της σχετικής ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας, με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης ασφάλειας επιβατών και πλοίων και την ουσιαστική "θωράκιση" του λιμένα της Σούδας. Σύμφωνα με το Λιμενικό Ταμείο, η υλοποίησή του συμβάλλει καθοριστικά στη συνολική αναβάθμιση της παρεχόμενης ασφάλειας του λιμένα και στην ταχύτερη και αμεσότερη ενεργοποίηση του μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το έργο, ένα από τα μεγαλύτερα στον τομέα της ασφάλειας που υλοποιήθηκε σε ελληνικό λιμένα, εντάσσει τη Σούδα στα λιμάνια που πρωτοπορούν στην εναρμόνιση λειτουργίας τους με το διεθνή κώδικα ISPS.

Βασικό κριτήριο σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος είναι η ανάπτυξη ενός Κέντρου Ελέγχου Ασφαλείας εντός του λιμένα όπου συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο, μέσω εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, το σύνολο των πληροφοριών ασφαλείας (δεδομένα, εικόνες, φωνή, video κ.λπ.) προστατεύοντας τα πλοία, τους επιβάτες και τα οχήματα από έκνομες ενέργειες.

Πιο αναλυτικά το σύστημα ασφαλείας που εγκαταστάθηκε στο λιμένα Σούδας αποτελείται από:

• Υποσύστημα επιτήρησης με κάμερες (σταθερές, κινούμενες, θερμικές, πανοραμικές)

• Υποσύστημα ελέγχου πρόσβασης επιβατών και οχημάτων (αναγνώριση καρτών και πινακίδων)

• Μαγνητική πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων για έλεγχο επιβατών εντός του σταθμού επιβατών κρουαζιέρας

• Συσκευή X-RΑY για έλεγχο αποσκευών εντός του σταθμού επιβατών κρουαζιέρας

• Μετακινούμενο φυλάκιο εξοπλισμένο με συσκευή X-RAY και μαγνητική πύλη για έλεγχο αποσκευών και επιβατών

• Φορητούς ανιχνευτές μεταλλικών αντικειμένων

• Μετακινούμενο σύστημα εφεδρικού φωτισμού

• Υποσύστημα οπτικής και ηχητικής αναγγελίας μηνυμάτων

• Σύστημα ασύρματης ενδοεπικοινωνίας

• Φυλάκια ελέγχου στις πύλες εισόδου-εξόδου του λιμένα

• Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας με πλήρη δίκτυο υπολογιστών

• Δίκτυο ηλεκτροδότησης όλων των συσκευών καθώς και ενσύρματο και ασύρματο δίκτυο δεδομένων που θα συνδέει τις συσκευές με το Κέντρο Ελέγχου.

• Μεταφερόμενοι φράκτες περίφραξης τύπου Jersey

• Δίκτυο WI-FI σε όλους τους χώρους του λιμένα

Όπως δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων Κώστας Μπροκαλάκης, «με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, μετά από τρία χρόνια συνεχούς και εντατικής προσπάθειας, από την υποβολή της πρότασης στο ΕΣΠΑ το Δεκέμβριο του 2012, φτάσαμε στη σημερινή ολοκλήρωση του έργου αυτού, ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για το λιμάνι της Σούδας και τα Χανιά γενικότερα, καθώς είναι στρατηγικής και καθοριστικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην πόλη μας. Αποκτά δε μεγαλύτερη βαρύτητα και αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία η υλοποίηση του έργου μέσα στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Το Λιμενικό Ταμείο από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης στις 24 Ιουλίου, κατέβαλε πολύ μεγάλη και εντατική προσπάθεια και έδωσε ένα πραγματικό αγώνα δρόμου μαζί με την ανάδοχο εταιρεία ICTS Hellas, προκειμένου το έργο αυτό να ολοκληρωθεί έγκαιρα και άρτια στο τόσο ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο των 4 μηνών. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο λιμένας της Σούδας, τόσο το επιβατικό όσο και το εμπορικό τμήμα, αλλάζει ριζικά εικόνα και αποτελεί πλέον ένα λιμάνι που παρέχει πλήρη ασφάλεια σε επιβάτες, πλοία και χρήστες, δίνοντας προοπτική ακόμα μεγαλύτερης ανάπτυξής του και κατατάσσοντας το πλέον ανάμεσα στα πιο ασφαλή λιμάνια της Ελλάδας και της Μεσογείου και στα ελάχιστα που διαθέτουν τέτοιου επιπέδου εξοπλισμό ασφαλείας.

Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό, τόσο για τις εταιρείες διαχείρισης κρουαζιερόπλοιων τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει ως Λιμενικό Ταμείο να προσελκύσουμε στο λιμένα της Σούδας και στα Χανιά, όσο και για αυτές τις οποίες προσπαθούμε να προσελκύσουμε, να γνωρίζουν ότι ο λιμένας της Σούδας είναι πλήρως εναρμονισμένος με τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας, καθώς η ασφάλεια ενός λιμένα αποτελεί μία πρωταρχική και σημαντική παράμετρο για τις εταιρείες προκειμένου να τον επιλέξουν και να τον διατηρήσουν ως προορισμό κρουαζιέρας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων για τη σημαντική συμβολή του, τις επιτροπές διαγωνισμού και παραλαβής του έργου για την ενδελεχή και επισταμένη εργασία τους και ιδιαίτερα τους εκπροσώπους του Πολυτεχνείου Κρήτης στις επιτροπές, μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, που με την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία τους συνέβαλαν τα μέγιστα στην ολοκλήρωση του έργου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για τη συμβολή και τη συνεχή στήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια από την ένταξη του έργου μέχρι και την ολοκλήρωση του».

Σχόλια