Ειδήσεις

Συνάντηση ερευνητών στο ΜΑΙΧ για την ηλιακή ενέργεια

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "Σχεδιασμός και εφαρμογή αποκεντρωμένων καινοτόμων τεχνολογιών αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας για δημόσια κτήρια στις χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης - ENPI CBC MED, DIDSOLIT-PB", θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας ερευνητών, επιχειρηματιών και τοπικών φορέων την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11 π.μ. στην αίθουσα "Επίκουρος" του Συνεδριακού Κέντρου του ΜΑΙΧ.

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ανάπτυξης και συνεργασίας ENPI CBC MED της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Συντονιστής του έργου, που άρχισε το Δεκέμβριο του 2012 και λήγει το Δεκέμβριο του 2015, είναι το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης από την Ισπανία, ενώ συμμετέχουν από την Ελλάδα το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και το Ινστιτούτο Καινοτομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, από την Ιορδανία το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών, από την Αίγυπτο ο Αιγυπτιακός Οργανισμός Ενέργειας και Περιβάλλοντος και το Πανεπιστήμιο της Αλεξάνδρειας και από την Ισπανία επίσης η εταιρεία οικο-συστημάτων Eco-system Europa.

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αυτού, έχουν ήδη εγκατασταθεί στους χώρους του ΜΑΙΧ, πρωτοποριακά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καινοτόμα ημιδιαφανή φωτοβολταϊκά συστήματα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, ενώ στο τελικό στάδιο της εγκατάστασης παρόμοιων ηλιακών τεχνολογιών βρίσκονται και οι προαναφερθέντες εταίροι στις χώρες τους. Οι τεχνολογίες αυτές θα αξιολογηθούν αναφορικά με τη λειτουργία και τη συμπεριφορά τους σε συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες, ούτως ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τη δυνατότητα μελλοντικής εφαρμογής τους με ή χωρίς βελτιώσεις σε ευρύτερη κλίμακα.

Το πρόγραμμα της συνάντησης:

Μέρος Α: Παρουσίαση του Έργου DIDSOLIT-PB & Υλοποίησή του στην Κρήτη

11:00-11:15

Στόχοι και πρόοδος του ευρωπαϊκού έργου: "Σχεδιασμός και εφαρμογή αποκεντρωμένων καινοτόμων τεχνολογιών αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας για δημόσια κτίρια σε μεσογειακές χώρες (DIDSOLIT-PB)"

Αγγελάκης Γ., ερευνητής ΜΑΙΧ

11:15-11:30

Παρουσίαση και ανάλυση των πέντε προτεινόμενων καινοτόμων τεχνολογιών ηλιακής ενέργειας

Μπορέτος Ν., συντονιστής Τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας, ΜΑΙΧ

11:30-11:45

Εγκατάσταση τριών καινοτόμων διαφορετικών Ημιδιαφανών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στους χώρους του ΜΑΙΧ

Τζινευράκης Α., δρ ηλεκτρολόγος μηχανικός,

εκπρόσωπος της Αναδόχου Εταιρείας του έργου,

Τ&Τ Κατασκευαστική

11:45-12:00

Συζήτηση

Μέρος Β: Πολιτικές και Τεχνολογίες Εφαρμογών ηλιακής ενέργειας σε κτίρια

12:00-12:10

Τεχνικές απαιτήσεις και σύγχρονες τεχνολογίες για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κανέλλος Φ., επ. καθ. - Τμ. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Τομέας Συστημάτων Παραγωγής, Πολυτεχνείο Κρήτης

12:10-12:20

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο σχεδιασμό εγκατάστασης συστημάτων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Καλαϊτζίδης Χ., δρ - συντονιστής Σπουδών και Έρευνας του Προγράμματος Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Περιβάλλοντος, MAIX

Σχόλια