Ειδήσεις

Στη Διάσκεψη της CRPM στη Φλωρεντία ο Γ. Αλεξάκης

Τον προγραμματισμό και τον απολογισμό δράσεων της Διάσκεψης των Παραθαλάσσιων και Νησιωτικών Περιφερειών CRPM στον τομέα των θαλασσίων θεμάτων παρουσίασε ο αντιπρόεδρος του δραστήριου δικτύου των Ευρωπαϊκών Περιφερειών Γιώργος Αλεξάκης, στην 43η ετήσια Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιείται στη Φλωρεντία.

Η Γενική Συνέλευση φιλοξενείται από την Περιφέρεια της Τοσκάνης, και ολοκληρώνεται το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015.

Ο περιφερειακός σύμβουλος της Κρήτης Γιώργος Αλεξάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε:

-στην εδραίωση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στους ευρωπαϊκούς θεσμούς,

-στην αξιοποίηση των θαλάσσιων ορυκτών πόρων από τις παράκτιες περιφέρειες,

-στη δημιουργία μιας διαδραστικής πλατφόρμας για τις θαλάσσιες επενδύσεις,

-στις προσπάθειες για μια πιο ανταγωνιστική, βιώσιμη και κοινωνική κοινή αλιευτική πολιτική,

-για την ανάπτυξη των γαλάζιων βιοτεχνολογιών

-στη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών μέσω του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών και το Θαλάσσιο Περιβάλλον,

-τη συλλογή των παράκτιων δεδομένων,

-στην ανάπτυξη νέων ευρωπαϊκών πολιτικών για την ασφάλεια στη θάλασσα,

-στις γεωγραφικά ισορροπημένες και βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές,

-στη θαλάσσια εκπαίδευση

-στην αξιοποίηση της ενέργειας από τη θάλασσα

-την ανάπτυξη και προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού

Στο περιθώριο του συνεδρίου ο Γιώργος Αλεξάκης έκανε πολλές διμερείς επαφές με άλλες ευρωπαϊκές Περιφέρειες για θέματα κοινού ενδιαφέροντος για την προώθηση σχετικών δράσεων.

Σχόλια