Ειδήσεις

"Αναγκαίες οι γενεαλογικές καταγραφές στην Κρήτη"

Το Εντευκτήριο Πολιτισμού Αστερουσίων στο πλαίσιο των κοινωφελών δράσεών του συμμετείχε στις 23 Οκτωβρίου 2015 στην αποστολή του Πανεπιστημίου των Ορέων στην Πόμπια της Μεσαράς.

Εκεί, πλάι στις ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον ντόπιο πληθυσμό και τις άλλες χρησιμότατες παρεμβάσεις, στην Ομάδα "Πολιτισμός-Διαχρονικότητα" και μέσα στο πλαίσιο της ενότητας "Συν-Βιωματική Παιδεία", αναπτύχθηκε από πλευράς των υπευθύνων του Εντευκτηρίου το θέμα της διάσωσης γενεαλογικών πληροφοριών στις οικογένειες της Κρήτης.

Συζητήθηκαν η ανάγκη για γενεαλογικές καταγραφές και η πολλαπλή αξία τέτοιων πληροφοριών για τα πρόσωπα, τις οικογένειες και τις τοπικές κοινωνίες, ιδίως στις σημερινές συνθήκες της πολυδιάστατης Κρίσης. Υπό το πρίσμα αυτό, εξετάστηκε η σχέση του θέματος με τις έννοιες του Πολιτισμού και της σύγχρονης Αντίστασης, «που για εμάς είναι ταυτόσημες», αναφέρουν εκπρόσωποι του Εντευκτηρίου και συνεχίζουν: «Παρουσιάστηκε μια δική μας τριπλή μέθοδος συστηματικής αποτύπωσης γενεαλογικών δεδομένων, δοκιμασμένη με επιτυχία στην περιοχή των Αστερουσίων και της κεντροανατολικής Μεσαράς. Ενδιαφερόμενοι για ένα τέτοιο εγχείρημα με τη μέθοδο αυτή στην Πόμπια εφοδιάστηκαν με σχετικό γραπτό υλικό μας.

Αναφορικά με το ζήτημα της συνειδητής Αντίστασης από τη μεθοδολογική του άποψη, συζητήθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη στις επαρκώς μεγάλου μεγέθους τοπικές κοινωνίες για λειτουργία ευφυή και οργανωμένη έτσι που να αξιοποιεί όλες τις διαθέσιμες τοπικές δυνάμεις, με συστηματική ανάπτυξη τοπικών δεξαμενών σκέψης και πυρήνων εργασίας και με ανάληψη δράσεων παράλληλων αντί της συνήθους σειριακής.

Ήταν μεγάλη η συγκίνηση κατά την περιδιάβασή μας στο ιστορικότατο χωριό, ιδιαίτερα κατά τη επίσκεψή μας στο ερείπιο που κάποτε βρισκόταν το σπίτι του Καπετάν Μιχάλη Κόρακα…

Ευχαριστίες και συγχαρητήρια στους Πομπιανούς. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή, την προσοχή και τη θερμή φιλοξενία. Εύγε σε όλους όσους μοχθούν εκεί έτσι συλλογικά και αποτελεσματικά.

Προσβλέπουμε σε διατήρηση και ενδυνάμωση και συστηματοποίηση της μεταξύ μας επικοινωνίας, για χάρη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου της περιοχής Μεσαράς-Αστερουσίων.

Σχόλια