Ειδήσεις

Δε μαζεύονται τα σκουπίδια προς ανακύκλωση

Λόγω της κινητοποίησης των εργαζομένων στο Κέντρο Ανακύκλωσης, θα σταματήσει προσωρινά η αποκομιδή των απορριμμάτων προς ανακύκλωση.

Σχετική είναι η παρακάτω ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου:

«Η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι - μετά από ενημέρωση του διαχειριστή του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών - λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στο Κέντρο Διαλογής, διακόπτει προσωρινά την αποκομιδή των απορριμμάτων ανακύκλωσης. Παρακαλούνται οι δημότες να μην τοποθετούν σακούλες απορριμμάτων στους μπλε κάδους μέχρι τη λήξη των κινητοποιήσεων και την έκδοση νέας ανακοίνωσης».

Σχόλια