Ειδήσεις

Συλληπητήρια του Θεόδωρου Β' προς τον Πατριάρχη Μόσχας

Συλληπητήρια επιστολή προς τον Πατριάρχη Μόσχας κ.Κύριλλον, απέστειλε ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρος Β΄ ευρισκόμενος ήδη προς ιεραποστολικήν περιοδεία στην Ουγκάντα, με αφορμή το αεροπορικό δυστύχημα που συνέβη στην περιοχή του Σινά χθές και κατά το οποίον βρήκαν τραγικό θάνατο 200 και πλέον ρώσοι επιβάτες που ταξίδευαν από το  Sarm el Seih της Αιγύπτου προς την Αγία Πετρούπολη.

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

     ?ριθμ.Πρωτ. 137 /2015

Μακαριώτατε καί ?γιώτατε Πατριάρχα Μόσχας καί πάσης Ρωσίας, ?ν Χριστ? τ? Θε? λίαν ?γαπητέ καί περιπόθητε ?δελφέ καί συλλειτουργέ τ?ς ?μ?ν Μετριότητος κύριε Κύριλλε, τήν ?μετέραν γερασμίαν ?γιότητα ?δελφικ?ς ?ν Κυρί? κατασπαζόμενοι, προσαγορεύομεν.


         ?δεύοντες ?δη δι? ?εραποστολικ?ν περιοδείαν πρ?ς Ο?γκάντα, μετά λύπης καί ?γωνίας ?πληροφορήθημεν, διά τ?ν ?πτικ?ν καί γραπτ?ν ?ναφορ?ν τ?ν ?λεκτρονικ?ν διαύλων μαζικ?ς ?νημερώσεως, τ?ν θλιβερ?ν ε?δησιν τ?ς πτώσεως το? ?εροσκάφους τ?ν ρωσσικ?ν ?ερογραμμ?ν κα? τ?ν ?δόκητον θάνατον τ?ν ?πιβαινόντων ?ν α?τ?.  Δι? τ?ς παρούσης ?δελφικ?ς ?πιστολ?ς προαγόμεθα ?πως ?κφράσωμεν τ? θερμά ?μ?ν συλληπητήρια κα? τ?ν ?μέριστον συμπαράστασιν ?μ?ν πρ?ς ?μ?ς κα? πρ?ς το?ς συγγενε?ς τ?ν θυμάτων, κα? τ?ν ε?σεβ? Ρωσικ?ν λα?ν, ε?χόμενοι ? Πανάγαθος Κύριος ν? κατατάξ? το?ς θανόντας ?ν χώρ? ζώντων, ? δ? Παναγία ? ?λπ?ς τ?ν ?πηλπισμένων ν? παραμυθήσ? πάντας ?μ?ς.

       ?θεν, ?κφράζοντες κα? α?θις ?κ μέσης καρδίας τ? ?μετέρα ?δελφοποθήτ? ?γιότητι καί τ? περ? Α?τήν ?κκλησί? τήν ?λόθυμον συμπαράστασιν το? καθ' ?μ?ς ?ποστολικο? καί Πατριαρχικο? Θρόνου καί περιπτυσσόμενοι ?μ?ς φιλήματι ?δελφικ? καί ?γί?, διατελο?μεν μετά τ?ς ?ν Κυρί? ?γάπης καί πάσης τιμ?ς.

Τ?ς ?μετέρας γερασμίας ?γιότητος

?γαπητός ?ν Χριστ? ?δελφός

Σχόλια