Ειδήσεις

ΤΕΙ: Προκήρυξη 25 θέσεων φοιτητών για μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Στην προκήρυξη 25 θέσεων φοιτητών για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς" προχωρά το ΤΕΙ Κρήτης.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα σε μηχανικούς και αποφοίτους θετικών επιστημών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές οικονομικές γνώσεις και διοικητικές ικανότητες, ώστε να γίνουν περιζήτητα στελέχη οργανισμών/επιχειρήσεων ή επιτυχημένοι αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες.

Το πρόγραμμα έχει χρονική διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, ενώ στα δυο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν 8 υποχρεωτικά και 4 επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, στο δε τρίτο εξάμηνο εκπονούν μεταπτυχιακή εργασία.

Η επιλογή των φοιτητών στο ΔΠΜΣ γίνεται με βάση σύστημα μορίων, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η επαγγελματική εμπειρία και η προσωπική συνέντευξη.

Το πρόγραμμα δέχεται 25 φοιτητές ανά έτος, με δίδακτρα 950 €/εξάμηνο για την κάλυψη λειτουργικών και διδακτικών αναγκών του, ενώ υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών μετά το πρώτο εξάμηνο και με βάση την απόδοση των φοιτητών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Προγράμματος από τις 2 έως και τις 27 Νοεμβρίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα: www.teicrete.gr/MBA-Eng

Email: mba_engineers@staff.teicrete.gr

Τηλέφωνο: 2810379874

Διευθυντής ΔΠΜΣ: Καθηγητής Εμμανουήλ Κουδουμάς.

Σχόλια