Ειδήσεις

Οι "Ενεργοί Πολίτες" για το Πολιτιστικό

Παίρνοντας αφορμή από τις αποκαλύψεις του portal neakriti.gr σχετικά με το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, η δημοτική παράταξη "Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες" προχώρησε σε επίκαιρη ερώτηση, θέτοντας μια σειρά από ερωτήματα στο δήμαρχο και ζητώντας άμεσα απαντήσεις.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Κύριε δήμαρχε,

Θα περιμέναμε πριν από την τελική απόφαση κατοχύρωσης της Β' φάσης του Πολιτιστικού Κέντρου να είχατε φέρει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρόθεσή σας αυτή, πριν τη σχετική απόφαση από τη ΔΕΠΤΑΗ. Διότι, για ένα τόσο μεγάλο για την πόλη μας θέμα, δεν πρέπει να παρακάμπτετε το κύρια υπεύθυνο και αποφασιστικό όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς για τη Δημοκρατία στην υποβάθμιση του ρόλου του Δημοτικού Συμβουλίου συντελεί και η σημερινή δημοτική Αρχή.

Το Πολιτιστικό Κέντρο αφορά, και πρέπει να έχει λόγο, το σύνολο και όχι μία δημοτική εταιρεία.

Επίσης, θα πρέπει να θυμηθούμε και ορισμένα κρίσιμα σημεία:

1. Επαναδημοπρατήθηκε το συγκεκριμένο έργο με το σύστημα μελέτη-κατασκευή παρά την αντίθετη γνώμη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και ενώ η προηγούμενη προσφορά (του ίδιου εργολάβου) δεν έγινε αποδεκτή λόγω σοβαρών ελλείψεων

2. Επίσης στη διαδικασία αξιολόγησης της τωρινής μελέτης υπήρχαν πολλές παρατηρήσεις τόσο για την πληρότητα, όσο και την ποιότητα προσφερομένων λύσεων. Οι παρατηρήσεις αυτές παραμένουν (σύμφωνα με την επιτροπή διαγωνισμού) ως στοιχείο βαθμολόγησης, είτε παραπέμπονται στη μελέτη εφαρμογής. Τι αξία έχει όμως η βαθμολόγηση όταν συμμετέχει ένας μόνο διαγωνιζόμενος; Τι δυνατότητα θα έχει, μετά την υπογραφή της σύμβασης, η ΔΕΠΤΑΗ για να διαπραγματευτεί όλα αυτά τα ανοικτά θέματα (σε ασφυκτικό μάλιστα χρονικό πλαίσιο) που παραπέμπονται στη μελέτη εφαρμογής; Σας ζητάμε να κατατεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο τόσο το πρακτικό απόρριψης στην πρώτη διαδικασία με το αιτιολογικό και τις παρατηρήσεις, όσο και το πρακτικό της τελευταίας απόφασης που κάνετε αποδεκτή τη μελέτη, αλλά και τις παρατηρήσεις όπως καταγράφηκαν σε διαδοχική αλληλογραφία και συνεδριάσεις της επιτροπής.

3. Η δέσμευση ότι "δε θα δοθεί το έργο σε ένα και μοναδικό συμμετέχοντα" που είχε διατυπωθεί από τον πρόεδρο της ΔΕΠΤΑΗ γιατί ξεχάστηκε και πώς εξασφαλίστηκε ο ανταγωνισμός;

4. Πώς εξασφαλίζεται ότι το συνολικό κόστος κατασκευής θα είναι αυτό της προσφοράς και δε θα αυξηθεί λόγω ελλείψεων της μελέτης; Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αυτή; Είναι χαρακτηριστικό ότι και στη πρώτη φάση με τα "συμπληρωματικά έργα" (λόγω αλλαγών, γιατί υπήρχαν και στην αρχική), το συνολικό κόστος δημιούργησε σημαντική επιπλέον επιβάρυνση.

Κύριε δήμαρχε,

Έγκαιρα σας είχαμε ενημερώσει, τόσο εσάς όσο και τον πρόεδρο της ΔΕΠΤΑΗ, ότι το καλύτερο ήταν η σύνταξη μελέτης εφαρμογής, τευχών δημοπράτησης με συγκεκριμένα ποιοτικά στοιχεία και προϋποθέσεις ώστε να διενεργηθεί ένας ανοικτός διεθνής διαγωνισμός που θα άνοιγε τον ανταγωνισμό, το κόστος και τελικά και την ποιότητα του έργου. Παρ' όλα αυτά προτιμήθηκε η προκήρυξη με το σύστημα μελέτη-κατασκευή.

Τα αποτελέσματα είναι τα σημερινά:

-Κανένας ανταγωνισμός

-Μία προσφορά

Αρκετές παρατηρήσεις και ελλείψεις που κανένας δε μας εξασφαλίζει ότι ή δε θα εκτελεστούν ή αν εκτελεστούν θα επιβαρύνουν τον αρχικό προϋπολογισμό.

Επειδή και αυτό το έργο θα γίνει με δανεικά (δάνειο ΕΤΕΠ), που θα κληθούν να πληρώσουν οι δημότες σε μεταγενέστερο χρόνο, μήπως πρέπει να το εξετάσουμε πιο προσεκτικά το συγκεκριμένο θέμα;».

Σχόλια