Ειδήσεις

Τα νέα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση

Άμεσα τίθενται σε εφαρμογή τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς αργά το απόγευμα της Δευτέρας δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση που καθορίζει την αύξησή τους, σε περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης. Πρόκειται ουσιαστικά για εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε τον Αύγουστο και προβλέπει σταδιακά με το 2022 τη συνταξιοδότηση στα 62 για όσους έχουν 40 χρόνιας ασφάλισης και στα 67 για όσους έχουν λιγότερα.

Ουσιαστικά, με την απόφαση καταργούνται όλες οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις στο Δημόσιο, τις ΔΕΚΟ ακόμη και στο ΙΚΑ (πλην των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων). Η μετάβαση στα νέα αυξημένα όρια ηλικίας γίνεται σταδιακά και θα ολοκληρωθεί σε έξι χρόνια (μέχρι το 2022).

Υπολογίζεται ότι με τις παρεμβάσεις αυτές αλλάζουν τα δεδομένα για 150.000 εργαζόμενους, οι οποίοι θα χρειαστεί να δουλέψουν επιπλέον από 6 μήνες έως και 17 έτη!

Οι πίνακες που αναφέρονται στην απόφαση αφορούν τα όρια συνταξιοδότησης λόγω γήρατος σε όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή όλα τα Ταμεία του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που δεν είχαν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι τη 18η Αυγούστου.

Η πρώτη στήλη και των δύο πινάκων αναφέρει την ηλικία κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι-ασφαλισμένοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα όπως αυτό προβλεπόταν πριν από το 3ο Μνημόνιο (Ν. 4336/2015), δηλαδή χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης μεγαλύτερος ή ίσος με 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) ασφάλισης. Η δεύτερη στήλη αναφέρει το νέο όριο ηλικίας που προκύπτει ανά περίπτωση, από το τρέχον έτος, έως και το τέλος του 2021.

Στον πίνακα 2 εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι που έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν μία εκ των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, των οποίων το καταληκτικό όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, όπως αυτό έχει καθοριστεί από προγενέστερες του Ν. 4336/2015 γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, είναι το 67ο έτος. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλισμένοι για τους οποίους από τις ίδιες διατάξεις προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης μικρότερος από 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) ασφάλισης. Στον ίδιο πίνακα εμπίπτουν όσοι έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης, η οποία ακολουθεί την αντίστοιχη προϋπόθεση πλήρους σύνταξης που είναι το 67ο έτος της ηλικίας, καθώς και οι ασφαλισμένοι για τους οποίους από τις ίδιες διατάξεις προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος μειωμένης συνταξιοδότησης μικρότερος από 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) ασφάλισης.

Τονίζεται ότι θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015, δηλαδή μέχρι και 18.8.2015, δε θίγονται και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε.

Για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.2021 το όριο ηλικίας θεμελίωσης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 62ο έτος της ηλικίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (115, Α'). Επίσης, όπου προβλεπόταν από προηγούμενες διατάξεις του Ν. 4336/2015 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης έως και μικρότερο των 53 ετών, το οποίο συμπληρώνεται στο β' εξάμηνο του 2015, το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι τα 55 έτη. Όπου προβλεπόταν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από 53 έως και 55 ετών, το οποίο συμπληρώνεται στο β' εξάμηνο του 2015, το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι:

• 56 έτη και 6 μήνες, αν το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που αντιστοιχεί στην αρχική ηλικία είναι το 67ο.

• 55 έτη και 11 μήνες, αν το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που αντιστοιχεί στην αρχική ηλικία είναι το 62ο.

Ξεχωριστοί μαθηματικοί τύποι προβλέπονται για τις περιπτώσεις όπου προβλεπόταν συνταξιοδότηση είτε πριν, είτε μετά το 55ο έτος ηλικίας, εάν αυτά συμπληρωθούν από το 2016 και το 2022.

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται των αυξήσεων στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όσοι υπάγονται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, οι απασχολούμενοι σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες και το προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ. Επίσης, εξαιρούνται οι ανάπηροι που συνταξιοδοτούνται είτε με βάση τις διατάξεις του Ν. 612/1977, είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές (άρθρο 40 παρ. 8 του Ν. 1902/1990, άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2227/1994, άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3075/2002, άρθρο 5 παρ. 1, 3 του Ν. 3232/2004, άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3518/2006, άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 3996/2011). Το ίδιο ισχύει και για μητέρες και χήρους πατέρες ανίκανων τέκνων για βιοποριστική εργασία.

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ

Σχόλια