Ειδήσεις

ΠΕ Ηρακλείου: Ολοκληρώνονται τα επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης

Την ολοκλήρωση υλοποίησης επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (ΔΑΟΚ Ηρακλείου), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται, για τους «δικαιούχους εγκριμένων επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης περιόδου 2011-2015 (Μέτρο 121) στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, η 31η Δεκεμβρίου 2015 είναι καταληκτική ημερομηνία για την αποπληρωμή των επενδυτικών Σχ. Βελτίωσης περιόδου 2011-2015.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή τους έως την παραπάνω ημερομηνία, θα πρέπει οι φάκελοι αίτησης πληρωμής να υποβληθούν έγκαιρα στην Υπηρεσία μας. Προτεινόμενη ημερομηνία προθεσμίας υποβολής είναι η 6/11/2015.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης των επενδυτικών Σχεδίων χωρίς την υλοποίηση μέρους των εγκριμένων επενδύσεων υπό προϋποθέσεις που μπορείτε να εξετάσετε κατά περίπτωση σε συνεργασία με τους μελετητές σας.

Στην περίπτωση απαίτησης υποβολής αιτήματος τροποποίησης, καταληκτική ημερομηνία είναι η 5/11/2015.

Σε κάθε περίπτωση η μη πληρωμή 1ης δόσης ή αποπληρωμής του Σχεδίου μέχρι 31/12/2015 συνεπάγεται την απένταξη του από το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους μελετητές σας καθώς και στη ΔΑΟΚ Ηρακλείου (Ν. Πλαστήρα 100-3ος όρ.) στα τηλέφωνα 2810-309225 & 24».

(Φωτογραφία αρχείου)

Σχόλια