Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στις 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (κτίριο Λότζια - Πλατεία Λιονταριών) με θέμα τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης)», με εισηγητή τον αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κ. Νίκο Καλογέρη, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα της συνεδρίασης:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. Έκφραση άποψης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. απ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ /οικ.107017/28.8.2006), για το παρακάτω Σχέδιο:

 1.1 Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου Ανάπυτξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 147396/20-3-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας-Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης τομέα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κ. Νίκος Καλογερής».

(Φωτογραφία αρχείου)

Σχόλια