Ειδήσεις

Ο Γ. Μπάκας προσωρινός αντικαταστάτης της Κ. Σαββαΐδου

Άμεσα προχώρησε η κυβέρνηση σε ορισμό του προσωρινού αντικαταστάτη της Κατερίνας Σαββαΐδου στη θέση του επικεφαλής της ΓΓΔΕ. 

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση που ήδη αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τη θέση αναλαμβάνει ο Ιωάννης Μπάκας και σε περίπτωση κολλήματος η Ειρήνη Γιαλούρη.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ πώς η κυβέρνηση αποφάσισε: Τον ορισμό ως αναπληρωτή της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, για το χρονικό διάστημα από τη λήξη της θητείας της Αικατερίνης Σαββαΐδου, μέχρι τον διορισμό του διαδόχου της, τον Μπάκα Ιωάννη του Δημήτριου, υπάλληλο του Κλάδου Π.Ε. Εφοριακών, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Σε περίπτωση που ο ορισθείς αναπληρωτής αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή για οποιοδήποτε λόγο παύσει να τα ασκεί, ως αναπληρώτρια, Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μέχρι τον διορισμό νέου, ορίζεται η Γιαλούρη Ειρήνη του Δημητρίου, υπάλληλος του Κλάδου Π.Ε. Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Πηγή: Euro2day.gr

Σχόλια