Ειδήσεις

Ημερίδα για την "Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης"

Ημερίδα με τίτλο «Προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης» διοργανώνει στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Β2 - Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Πολυτεχνείου Κρήτης», η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 στις 11:00 στο Αμφιθέατρο Γ2 (Γαλάζια κτίρια ΜΠΔ) στην Πολυτεχνειούπολη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, στα οποία περιλαμβάνονται:

-Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πολυτεχνείου Κρήτης

-Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Βιβλιοθήκης (ILSaS)

-Το Πληροφοριακό Σύστημα Ερευνητικής Δραστηριότητας (CRIS)

-Το Ολοκληρωμένο Σύστημα RFID της Βιβλιοθήκης

Η ημερίδα είναι ανοικτή στο κοινό».

Το πρόγραμμα της ημερίδας:

11.00 - 11.15

Προσέλευση

11.15 - 11.45

Χαιρετισμός- Συνοπτική παρουσίαση έργου

Καθ. Γεώργιος Σταυρουλάκης

Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών, Διασφάλισης Ποιότητας και Δια Βίου Μάθησης,  Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου

11.45 - 12.15

Γεώργιος Ανέστης, Νεκτάριος Γιολδάσης, Φώτιος Καζάσης, Νικόλαος Παππάς  - «Παρουσίαση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Π.Κ.»

Εργαστήριο MUSIC Π.Κ., μέλη ομάδας έργου

12:15  - 12:45

Ευαγγελία Παπαδάκη, Έλενα Πρεντάκη - «Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Αποθετηρίου και χρήση RFID στη διακίνηση του υλικού της Βιβλιοθήκης»

Συνεργάτες της εταιρείας UNISYSTEMS

12:45 - 13:15

Μαρία Νταουντάκη - «Παρουσίαση του Πληροφοριακού Συστήματος Sierra (ILSaS)»

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Π. Κ., μέλος ομάδας έργου

13:15 - 13:45

Αριστείδης Μελετίου - «Παρουσίαση του Πληροφοριακού Συστήματος Ερευνητικής Δραστηριότητας»

Μέλος ομάδας έργου

13:45 - 14.30

Ερωτήσεις - Συζήτηση

Σχόλια