Ειδήσεις

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά

Σε τακτική συνεδρίαση καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά ο πρόεδρός του Αθ. Χηνόπουλος στο κατάστημα του Δήμου στο Γεράνι Κυδωνίας στις 23/10/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-06-2010).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο: Αναμόρφωση Πρ/σμού - Τεχνικού Προγράμματος & Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2015 (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά)

2ο: Αναπροσαρμογή τελών Ηλεκτροφωτισμού & Καθαριότητας έτους 2016 (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά)

3ο: Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2016 (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

4ο: Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας με διαπραγμάτευση και απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο της προμήθειας "Τροφίμων & ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. 2015 -2016,  για 16 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμός: 66.868,08 ευρώ με ΦΠΑ" (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά)

5ο:  Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά  και ψήφιση σχετικής πίστωσης (εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

6ο: Έγκριση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστή Ι.Ε.Κ. στο Δήμο Πλατανιά (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά)

7ο: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. - 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο "Διαμορφώσεις-κατασκευές-συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους και αθλητικούς χώρους" - Υποέργο: "Επισκευές-συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων δήμου Πλατανιά" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

8ο: Έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο "Συντήρηση-Επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κολυμβαρίου" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

9ο: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο "Κατασκευή γηπέδου στην Τ.Κ. Βουκολιών δήμου Πλατανιά" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

10ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο "Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΔ Ντερέ-Ζουνακίου-Συριλίου" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

11ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο "Κατασκευή Τοιχίων αντιστήριξης Τ.Κ. Λάκκων" (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

12ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο "Διαμόρφωση πλατείας Αποθηκών Δ.Δ. Μανωλιοπούλου", πρώην δ. Πλατανιά (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

13ο: Τροποποίηση της με αριθμ. 230/2015 Απόφασης Δ.Σ. Πλατανιά-Διόρθωση εγκριθέντος αριθμού αιγοπροβάτων του κτηνοτρόφου Ροσμαράκη Ευστρατίου του Πολυχρόνη που έχουν δηλωθεί να εισαχθούν στους δημοτικούς βοσκότοπους (εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

14ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Αλυγιζάκη Σοφία του Κων/νου, κάτοικο Τ.Κ. Ορθουνίου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά)

15ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Καψαλάκη Νικόλαο του Κων/νου, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά)

16ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Δασκαλάκη Στυλιανό του Δημητρίου, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά (εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, δήμαρχος Πλατανιά)

17ο: Συνδιοργάνωση Δήμου Πλατανιά με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και με άλλους φορείς για την Εκπαιδευτική Δράση cine μαθήματα 2015-2016 και το 3ο Κινηματογραφικό Πανόραμα Cine Iστορίες 2015 (εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά)

18ο: Έγκριση προμήθειας στεφάνων για τις επετειακές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 1940 που θα συμμετάσχει ο Δήμος Πλατανιά και ψήφιση σχετικής πίστωσης (εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, αντιδήμαρχος Πλατανιά).

Σχόλια