Ειδήσεις

Στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες

Εμφανίστηκε σήμερα μετά από μακρά αναμονή το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες, το οποίο δημοσιεύτηκε μαζί με την εισηγητική του έκθεση από το site tovima.gr.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, στο πρώτο κεφάλαιο ρυθμίζεται η διαδικασία βάσει της οποίας θα χορηγηθούν οι άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, η παρέμβαση της Πολιτείας διά της νομοθετικής ρύθμισης αποσκοπεί στα εξής:

- Στη νομιμότητα της λειτουργίας των παρόχων περιεχόμενου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

- Στη διασφάλιση της πολυφωνίας

- Στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού και στη δραστηριοποίηση υγιών οικονομικά επιχειρήσεων στο χώρο των Μ.Μ.Ε.

- Στην απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας της αδειοδότησης

- Στην παροχή ποιοτικών τηλεοπτικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα με το σχέδιο νόμου ορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία που θα διεξαχθεί από το Ε.Σ.Ρ. δυνάμει της οποίας θα χορηγηθούν οι άδειες ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και θεματικού περιεχομένου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης Μ.Μ.Ε. στη διαδικασία αυτή είναι να διαθέτει το κατά περίπτωση προβλεπόμενο ελάχιστο κεφάλαιο που θα διασφαλίζει τη λειτουργία της, αφού θα είναι υποχρεωμένη στη διατήρηση του κεφαλαίου αυτού με ίδια κεφάλαια, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας, η οποία ορίζεται στα δέκα (10) έτη. Επιπροσθέτως θα πρέπει να τηρεί τις οριζόμενες ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν το απασχολούμενο προσωπικό, τον τεχνολογικό εξοπλισμό, την κτηριακή υποδομή και το περιεχόμενο του εκπεμπόμενου προγράμματος.

Στο δεύτερο κεφάλαιο διασφαλίζεται η ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με την ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που λειτουργεί ως θυγατρική της ΕΡΤ Α.Ε. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, «η δημιουργία της Α.Ε. "ΕΡΤ Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής - ΕΡΤnet A.E." βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τον ιδρυτικό νόμο της ΕΡΤ (άρθρο 2 του Ν.4324/2015 - ΦΕΚ Α' 44) κι έρχεται να συνεισφέρει στην υλοποίηση της παρ. 2 του άρθρου 15 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του κράτους».

Στο τρίτο κεφάλαιο τροποποιείται ο Ν. 4070/2012 με έμφαση στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της αρχής, στον εξορθολογισμό των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ και στη διασφάλιση της διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας της και στη λογοδοσία των μελών της. Κεντρικός στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι η προστασία του χαρακτήρα της ΕΕΤΤ ως εθνικής ρυθμιστικής Αρχής, ώστε να μπορεί να διαδραματίζει με επιτυχία το ρόλο του ρυθμιστή της εθνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.

Όλο το κείμενο του νομοσχεδίου για τις τηλεοπτικές άδειες

Η αιτιολογική έκθεση για το νομοσχέδιο

Σχόλια