Ειδήσεις

Σεμινάριο για τη μεθοδολογία της έρευνας με χρήση SPSS

Ένα πρωτοποριακό σεμινάριο κατάλληλο για επιχειρήσεις, φοιτητές και ερευνητές θα πραγματοποιήσει το ΚΕΚ-Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου το Νοέμβριο. Πρόκειται για το σεμινάριο "Μεθοδολογία της Έρευνας και Στατιστική Ανάλυση με χρήση SPSS" που απευθύνεται σε φοιτητές ΤΕΙ-ΑΕΙ, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και ερευνητές όλων των ειδικοτήτων και επιστημονικών πεδίων, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στο σχεδιασμό και στη μεθοδολογία της έρευνας, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Το SPSS (Superior Performance Software System) είναι το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα υπολογιστών για τη στατιστική ανάλυση δεδομένων.

Το σεμινάριο επίσης απευθύνεται σε επαγγελματίες με ερευνητικό προσανατολισμό, στελέχη εκπαίδευσης, επαγγελματίες και εργαζομένους που ασχολούνται με την εξαγωγή και κατανόηση στατιστικών δεδομένων, βελτίωση ποσοτικού και ποιοτικού έργου, ομαδοποιήσεις δεδομένων, συγκριτικές εκτιμήσεις έργου και στόχων και όσους επιθυμούν να βελτιώσουν την κατανόηση των ερευνητικών δεδομένων που αφορούν τoν κλάδο τους, να εισάγουν επιστημονικά κριτήρια στη λήψη των αποφάσεων και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας.

Ακόμη το σεμινάριο είναι κατάλληλο για επαγγελματίες και επιστήμονες θεωρητικών και κοινωνικών σπουδών οι οποίοι επιθυμούν να προσαρμόσουν ερευνητικά εργαλεία στο σχεδιασμό ποσοτικών μελετών, να ερμηνεύουν σύνολα δεδομένων και να διευρύνουν τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες.

Τα σεμιναριακά μαθήματα είναι διάρκειας 24 διδακτικών ωρών και θα διεξαχθούν απογευματινές ώρες (18:00-21:15), κατά τις ημέρες Δευτέρα 2/11, Τετάρτη 4/11, Σάββατο 7/11, Δευτέρα 9/11, Τετάρτη 11/11 και Σάββατο 14/11.

Σκοπός είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν τη σωστή γνώση του σχεδιασμού μιας έρευνας ή μιας μελέτης, η συλλογή των στοιχείων, η ανάλυση και η κατανόηση αυτών, που αποτελούν στην εποχή μας απαραίτητα εφόδια για κάθε επαγγελματία, στέλεχος διοίκησης, φοιτητή και ερευνητή.

Ενότητες σεμιναρίου

1. Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας, ερευνητική υπόθεση, έλεγχος υπόθεσης, δειγματοληψία, αξιοπιστία δείγματος.

2. Μέθοδοι περιγραφικής έρευνας και ερωτηματολόγια. Πειραματική έρευνα και παραγοντικός σχεδιασμός.

3. Στάδια διεξαγωγής έρευνας, συγγραφή ερευνητικής πρότασης.

4. Κατανομή, μεταβλητές, τύποι μεταβλητών, διάστημα εμπιστοσύνης, σφάλμα, επίπεδο σημαντικότητας. Μέτρα θέσης (μέση τιμή, διάμεσος κ.ά.) και μέτρα διασποράς (διασπορά, τυπική απόκλιση, μέγιστη τιμή κ.ά.).

5. Εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας του SPSS και την καταχώριση δεδομένων.

6. Ονομαστικές και σειριακές μεταβλητές, μορφοποίηση δεδομένων, μετασχηματισμός μεταβλητών, ομαδοποίηση και επανακωδικοποίηση τιμών.

7. Διαφορές μέσων τιμών δειγμάτων (Independent samples t-tests), σύγκριση ζεύγων δειγμάτων (Paired samples t-tests), έλεγχος διασποράς (ANOVA), μονο-παραγοντική ανάλυση διασποράς (One-way ANOVA), δι-παραγοντική ανάλυση διασποράς (Two-way ANOVA).

8. Μη παραμετρικές δοκιμές, πίνακες διασταύρωσης, κριτήριο x2 (chi square test), συντελεστές Pearson και Spearman, Kolmogorov-Smirnoff και Shapiro Wilks.

9. Γραφικές παρουσιάσεις δεδομένων (ραβδόγραμμα, ιστόγραμμα, θηκόγραμμα κ.ά.).

10. Ερμηνεία εφαρμοσμένων παραδειγμάτων και γραφημάτων.

Το κόστος για κάθε ενδιαφερόμενο είναι 160 ευρώ, ενώ εισηγήτρια του σεμιναρίου θα είναι η κ. Αναστασία Τοπαλίδου.

Η κ. Τοπαλίδου είναι εμβιομηχανικός-ερευνήτρια κλινικής μηχανικής και βιολογικών μετρήσεων. Είναι υπ. διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής Κρήτης και συνεργαζόμενη ερευνήτρια του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας, με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει ειδικευτεί στην ορθοπαιδική εμβιομηχανική και στη δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών για εφαρμογή στην κλινική πράξη. Παράλληλα, συμμετέχει από κεντρική θέση σε ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα και έχει λάβει σχετικές διακρίσεις και βραβεία. Υπήρξε δύο φορές υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" και έχει αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε συγγραφή βιβλίων, ομιλίες και παρουσιάσεις σε διεθνή και εγχώρια συνέδρια.

Πληροφορίες για το σεμινάριο δίνονται στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο Κρήτης, κ. Λεονταράκης Κυριάκος, τηλ. κέντρο:2810302730 και fax: 2810227189, e-mail: info@katartisi.gr, web: νwww.katartisi.gr, fb:www.facebook.com/KekTechnikesScholes).

Σχόλια