Ειδήσεις

Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή υπό την προεδρία της αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρίας Λιονή, στις 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, στην Πλατεία Ελευθερίας, θέματα που αφορούν τον αθλητισμό, έργα υποδομής οδικού δικτύου, αντιπλημμυρικά έργα και αποκατάσταση ζημιών, τον προϋπολογισμό, καθώς και την πρακτική άσκηση σπουδαστών του ΤΕΙ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «τα θέματα που θα εξεταστούν είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

1.Έγκριση διάθεσης πίστωσης, διακήρυξης δημοπρασίας και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού ανάθεσης με διαπραγμάτευση της μελέτης:  «Αναθεώρηση Αρχιτεκτονικής μελέτης και τροποποίηση της Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης στο Γυμνάσιο - Λύκειο Αρχανών», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 120383/1-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

2.Έγκριση διάθεσης πίστωσης, διακήρυξης δημοπρασίας και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Έργα υποδομής οδικού δικτύου, αντιπλημμυρικά έργα αποκατάστασης ζημιών (Άρση, καταπτώσεων, επισκευή τεχνικών, επισκευή καθιζήσεων, ασφαλτικών, κτλ) σε περιοχές της ΠΕΧ και ειδικότερα στο Δήμο Πλατανιά, Δήμο Κισάμου, κλπ, που επλήγηκαν από την θεομηνία (πλημμύρα) τον Δεκέμβριο του 2013 - 29ο υποέργο: Έργα αποκατάστασης ζημιών λοιπού οδικού δικτύου 8η φάση-ΠΕΧ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 124097/09-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

3.Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γόρτυνας» (Προϋπολογισμού 400.000,00  Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 122563/07-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

4.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή συντήρηση δημοτικών δρόμων στην περιοχή τοπικών κοινοτήτων Μουρνιών - Γδοχίων - Ρίζας - Μύρτου - Ανατολής Δήμου Ιεράπετρας», σύμφωνα  με το αριθμ. πρωτ. 121721/6-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.

5.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη προστασίας Ε.Ο. Δικτύου από Βραχοπτώσεις στο φαράγγι Κουρταλιώτη, φαράγγι Κοτσιφού, περιοχή πριν από τις Μέλαμπες», σύμφωνα  με το αριθμ. πρωτ. 126037/14-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

6.Παραχώρηση μηχανήματος εκσκαφέα-φορτωτή στο Δήμο Χερσονήσου για αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας του Δήμου, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 123227/08-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

7.Έγκριση διάθεσης πιστώσεων: α) ποσού 6.150 € (με ΦΠΑ) για πληρωμή ισόποσων δαπανών για την ψηφιακή καταγραφή των πεζοπορικών διαδρομών της Κρήτης με τη συσκευή Google Trekker β) ποσού 4.305,00 € (με ΦΠΑ) για την ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Κρήτης στην Αγγλική έκδοση του τουριστικού περιοδικού «Χρήμα & Τουρισμός» και γ) ποσού 615,00 € (με ΦΠΑ) για την ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση της ΠΚ στo ειδικό αφιέρωμα για την τουριστική έκθεση PHILOXENIA στην εφημερίδα «Τύπος Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με τα αρ. πρωτ.: 401/12-10-2015, 403/12-10-2015 και 404/12-10-2015 έγγραφα του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου.

8.Έγκριση 19ης Συμπληρωματικής Απόφασης Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου.

9.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή αποζημιώσεων πρόσθετων τελών Κτηνιάτρων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου για το ΣΤ΄ δίμηνο 2014, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 16.818/6-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου.

10.Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στις υπηρεσίες της Π.Κ. και της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 126409/14-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ.

11.Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ τριμήνου 2015, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

12.Έγκριση 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης έτους 2015 σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

13.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων ΠΚ και ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

14.Αποδοχή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) για τον πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκτυπωτών, Φωτοαντιγραφικών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Π.Ε. Ηρακλείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» (αρ. διακήρυξης 115977/24-09-2015 Α.Δ.Α.Μ.:15PROC003085358), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

15.Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια κουζίνας, πλυντηρίων κλπ του κτιρίου (υποέργο 4) του έργου «Κέντρο προστασίας του παιδιού Λασιθίου (πρώην Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου), σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

16.Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια κουζίνας-πλυντηρίων κλπ του κτιρίου (Υποέργο 3) του έργου «Γηροκομείο (Μονάδα φροντίδας Ηλικιωμένων) Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

17.Κατακύρωση αποτελέσματος διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού του κτιρίου (υποέργο 5) του έργου «Γηροκομείο (Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων) Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου στη Λατσίδα Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

18.Ορισμός νομικού εκπροσώπου κατά την εκδίκαση της εφέσεως της εταιρείας «ΦΕΡΜΑ ΣΑΝ» Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ανατολικής Κρήτης Α.Ε., σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 122944/7-10-2015 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.

19.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

20.Κλαδοκοπές-εκκρίζωση θαμνωδών βλαστήσεων στις επαρχιακές οδούς Ν19, Ν20, Ν28 Νομού Λασιθίου, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης ύστερα από συλλογή προσφορών, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

21.Έγκριση διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης, μέσω προσφορών, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας ΕΠΑΣ Χανίων του ΟΑΕΔ Κρήτης.

22.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Χανίων.

23.Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων

24.      Κατακύρωση αποτελεσμάτων του Α/Α 12439 Ηλεκτρονικού διαγωνισμού της εργασίας: «Δημιουργία έκθεσης Γεωπάρκου» προορισμού δαπάνης 189.800,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ της πράξης «Κέντρο πληροφόρησης Φυσικού πάρκου Ψηλορείτης  Δήμου Ανωγείων», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

25.Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον «Εξοπλισμό κέντρου ενημέρωσης Ορειβατών Δήμου Αγίου Βασιλείου» προορισμού δαπάνης 3.204,15 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Μετατροπή παλαιού Δημοτικού κτιρίου Πάνω Κρύας Βρύσης σε κέντρο ενημέρωσης ορειβατών» σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

26.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

27.Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

28.Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση».

(Φωτογραφία αρχείου)

Σχόλια