Ειδήσεις

Υπ. Παιδείας: Προσλήψεις 1.201 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Στην πρόσληψη 1.201 αναπληρωτών εκπαιδευτικών επιπλέον προχώρησε το υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη κενών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14.04, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18 και ΠΕ19-20.

Επίσης, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, τέσσερις αναπληρωτές (κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ14.04, ΠΕ19 και ΠΕ20).

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι αναλυτικοί πίνακες ονομάτων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου, www.minedu.gov.gr

Σχόλια