Ειδήσεις

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 17:55, στη Λότζια, στην αίθουσα "Ελευθέριος Βενιζέλος", το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 46 θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε αθλητικά σωματεία κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

2. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων για την υλοποίηση των δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

3. Δωρεάν παραχώρηση σχολικών χώρων του κτιρίου του γυμνασίου Προφήτη Ηλία στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) για το σχολικό έτος 2015-2016.

4. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων και σε λοιπούς φορείς της τοπικής κοινωνίας κατά το σχολικό έτος 2015-2015.

5. Ορισμός εκπροσώπων στο Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης "ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης".

6. Σύσταση Διαπαραταξιακής Επιτροπής.

7. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.  

8. Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

9. Τροποποίηση των 647/2011 και 690/2014 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για την Επιτροπή Λαχαναγοράς.

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για την εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση των βασικών οδών πρόσβασης και του περιβάλλοντος χώρου του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Φάση Β) (απόφαση 653/2015, σε ορθή επανάληψη, Οικονομικής Επιτροπής).

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για την εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση των οδών Γιαννίκου, Βικέλα και Ρωμανού" (απόφαση 654/2015, σε ορθή επανάληψη, Οικονομικής Επιτροπής).

12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για την εκτέλεση του έργου "Προμήθεια φωτιστικών LED για εξοικονόμηση ενέργειας από το φωτισμό οδών του δήμου Ηρακλείου" (απόφαση 656/2015, σε ορθή επανάληψη, Οικονομικής Επιτροπής).

13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015 για εκτέλεση των έργων: α) Έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας του κόλπου Δερματά και β) Έργο αποκατάστασης του κόλπου Δερματά (απόφαση 657/2015, σε ορθή επανάληψη, Οικονομικής Επιτροπής).

14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Μελετών Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης (απόφαση 660/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

15. Ολική και Μερική Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης (απόφαση 661/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

16. Ολική και Μερική Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης (απόφαση 662/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

17. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού (απόφαση 663/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το έργο "Προμήθεια και τοποθέτηση μπαρών ασφαλείας (απόφαση 664/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού (απόφαση 665/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποζημίωση ιδιοκτητών για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στον Πόρο (απόφαση 700/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για αποζημιώσεις ιδιοκτητών στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης (απόφαση 701/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

22. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια υλικών επέκτασης ΙΡ τηλεφωνίας της Τεχνικής Υπηρεσίας (απόφαση 702/2015 Οικονομικής Επιτροπής).  

23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση τεσσάρων νέων έργων του Τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων (απόφαση 703/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

24. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης στα πλαίσια του έργου "Διαμόρφωση τμημάτων των οδών Μπαντουβά και Ιερωνυμάκη".

25. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Ανέγερση 10ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μελιδονίου".

26. Έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή ανοικτού θεάτρου τοπικής κοινότητας Κάτω Ασιτών".

27. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή ανοικτού πολιτιστικού κέντρου τοπικής κοινότητας Αγίου Σύλλα".

28. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.), 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) & τροποποίηση της αρχικής μελέτης του έργου "Ανέγερση 10ου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μελιδονίου".

29.  Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου "Διαμόρφωση πλατείας Ατσαλένιου".

30. Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησης μπαρών ασφαλείας.

31. Καθορισμός τριμελούς επιτροπής του άρθρου 63 του Ν.3669/08 για διερεύνηση απαιτήσεων αναδόχου του έργου "Αποκατάσταση και διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου σε πολυδύναμο κέντρο επιμόρφωσης και δημιουργικής έκφρασης".

32. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου "Δημιουργία Εφαρμογής Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)".

33. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ηρακλείου με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) με τίτλο "Μακροσκοπική αποτίμηση και μέτρα προστασίας ετοιμόρροπων ή επικινδύνως ετοιμόρροπων κτηρίων του Δήμου Ηρακλείου" .

34. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας - υπηρεσίας με τίτλο "Σύμβουλος εξωτερικής αξιολόγησης στην επίτευξη των στόχων του ΣΧΥ - υποέργο 6 της πράξης (373873) με τίτλο "Εξοικονόμηση ενέργειας Νέας Αλικαρνασσού".

35. Έγκριση προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού του Τμήματος Μελετών & Συντήρησης Πρασίνου.

36. Ρύθμιση τρόπου χρήσεως και διαθέσεως των δημοτικών βοσκοτόπων και καθορισμός επιβολής ετήσιου δικαιώματος βοσκής για το έτος 2015 (απόφαση 685/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

37. Μεταβολή στην επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών του κ. Πλεξουσάκη Ιωάννη.

38. Μείωση μισθώματος περιπτέρου της κ. Μπλεδάκη Ειρήνης.

39. Επανατοποθέτηση περιπτέρου της κ. Μαρκοπούλου Μαρίας.

40. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου της κ. Πειρουνάκη Ζαχαρένιας.

41. Συνέχιση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου στην 1η Δημοτική Κοινότητα.

42. Παραχώρηση δημοτικών γηπέδων επί των οποίων έχουν κατασκευαστεί μονάδες υγρών αποβλήτων.

43. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου.

44. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής για εκποίηση κατεστραμμένων υλικών.

45. Οργάνωση Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών από τη Β.Δ.Β. Φθινοπωρινός κύκλος σεμιναρίων 2015 με τίτλο "Μινωικός Πολιτισμός".

46. 18η ετήσια διάλεξη εις μνήμην Νίκου Παναγιωτάκη.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια