Ειδήσεις

Τι προβλέπει ο νόμος για τις τιμές των σχολικών κυλικείων

Στον καθορισμό ανώτατων τιμών πώλησης σε προϊόντα που διατίθενται σε κυλικεία που δραστηριοποιούνται εντός των σχολείων προχώρησε το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Ως εκ τούτου, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, οι ανώτατες τιμές πώλησης σε προϊόντα που διατίθενται σε κυλικεία που δραστηριοποιούνται εντός των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών) διαμορφώνονται ως εξής:

Α/Α

ΕΙΔΗ

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ € ΜΕ ΦΠΑ

1

Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, ελαιολάδου και άλλων)

1,1

2

Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, ελαιολάδου και άλλων)

1,35

3

Απλό αρτοσκεύασμα (σουσαμένιο κουλούρι) σε ατομική συσκευασία 40 γραμμαρίων τουλάχιστον

0,4

4

Τυρόπιτα-σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 120 γραμμαρίων 1,10

5

Εμφιαλωμένο νερό των 500 ml, εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου

0,35

6

Φυσικοί χυμοί φρούτων με 100% χυμό (χωρίς πρόσθετη ζάχαρη) σε ατομική συσκευασία 250 ml

0,95

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, έχουν θεσπιστεί επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:

α) Απαγορεύεται η διάθεση στους μαθητές των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων ροφημάτων καφέδων. Τα είδη αυτά προορίζονται μόνο για το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του σχολείου.

β) Στους χώρους όπου διατίθενται τα προϊόντα τοποθετείται υποχρεωτικά τιμοκατάλογος, ορατός από τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου, στον οποίο με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα τα εξής:

«ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ ΑΠΛΟ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ (ΣΗΣΑΜΕΝΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ), ΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ, ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ»

Τα παραπάνω είδη με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσης τους.

γ) Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση των ειδών αυτών είναι υποχρεωτική όλες τις ώρες λειτουργίας των πωλητών, που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

Η εν λόγω υποχρέωση δεν αναιρεί το δικαίωμα στον υπόχρεο να επιλέξει ανάμεσα στα είδη «τοστ με τυρί-σάντουιτς με τυρί» την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο και ανάμεσα στα είδη «τοστ με τυρί και γαλοπούλα?σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα» τη διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο.

δ) Για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων επιτρέπεται η κατοχή και διάθεση εμφιαλωμένων νερών μόνο σε πλαστικές φιάλες και φυσικών χυμών σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία.

ε) Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ' αριθ ΥΙγ/Γ. Π/οικ 81025/1183/ΦΕΚ 2135/29.8.2013 Υγειονομική Διάταξη.

Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000) για έλλειψη τιμοκαταλόγου, πεντακοσίων ευρώ (500) για υπέρβαση ανά είδος και χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500) για έλλειψη ανά είδος. Τα πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής. Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνεται, καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι από την υπηρεσία, προκειμένου να διασφαλισθεί η εφαρμογή όσων ορίζονται στην παραπάνω απόφαση.

Σχόλια