Ειδήσεις

Παρούσα η Περιφέρεια στο Horizon 2020 για το περιβάλλον

Και η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020 «Κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των νέων σε περιβαλλοντικά θέματα»- STEP, που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη.

«Η προσέλκυση των νέων και η συμμετοχή τους στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «καθώς και για τη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά ζητήματα συζητήθηκαν στη 2η συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 «Κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των νέων σε περιβαλλοντικά θέματα» - STEP που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη.

Τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες, τρόποι και κίνητρα ευαισθητοποίησης των νέων στην Κρήτη, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, τα πολλαπλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα της νέας γενιάς, την ενεργή παρουσία των νέων στα πολιτικά δρώμενα και τις μελλοντικές εξελίξεις. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEP στοχεύει με σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία διαβούλευσης στην ενεργή ένταξη της νέας γενιάς στις συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα στην Ευρώπη, μέσω των εταίρων-πιλότων εφαρμογής, μεταξύ αυτών και η Περιφέρεια Κρήτης.

Στη συνάντηση εργασίας του προγράμματος συμμετείχε η Δρ Ε. Χατζηγιάννη αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης και Συντονίστρια του Προγράμματος, καθώς και η κ. Ζ. Παπαδοπούλου, στέλεχος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου - Οικονομική Διαχειρίστρια. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού των Περιφερειακών Ενοτήτων».

Σχόλια