Ειδήσεις

Οι "Ενεργοί Πολίτες" για τις μελέτες της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Την διαδικασία της εκπόνησης μελετών από την ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ για λογαριασμό του Δήμου Ηρακλείου φέρνει στο προσκήνιο η δημοτική παράταξη «Ενεργοί Πολίτες» του Ηρακλείου, καταθέτοντας σχετική ερώτηση καθώς αναφέρουν πως «παρακάμπτεται τόσο η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, όσο και το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο και εγείρονται θέματα νομιμότητας και διαφάνειας της διαδικασίας».

Πιο αναλυτικά, η σχετική ερώτηση των «Ενεργών Πολιτών»:

«Κύριε Δήμαρχε,

Σας είναι γνωστό ότι η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ είναι μια κοινή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ. Με βάση το νομικό πλαίσιο της ίδρυσής της (άρθρο 265, Ν. 3463/06) δεν προβλέπεται η εκπόνηση μελετών για λογαριασμό του Δήμου, όπως συμβαίνει με τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ.

Παρόλα αυτά, από το 2003 μέχρι και σήμερα, η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ έχει εκπονήσει και εκπονεί πλήθος μελετών για λογαριασμό του Δ. Ηρακλείου (πέρα από το επιχειρησιακό της αντικείμενο), σύμφωνα με σχετικά έγγραφα της ΔΤΥ / ΔΕΠΤΑΗ.

Οι μελέτες αυτές ουσιαστικά εκπονούνται από τη σύμπραξη μηχανικών (εξωτερικοί συνεργάτες) που έχουν αναλάβει την επίβλεψη κατασκευής του ΠΣΚΗ, με συνεχείς πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς και από τις συμβάσεις αυτές εξαιρούνται οι τεχνικές μελέτες του Ν. 3316/05 (άρθρο 83, Ν.2362/95)

Με τη διαδικασία αυτή παρακάμπτεται τόσο η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, όσο και το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο και εγείρονται θέματα νομιμότητας και διαφάνειας της διαδικασίας.

Με την παρούσα επίκαιρη ερώτηση, ζητάμε να έρθει το θέμα αυτό άμεσα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Σχόλια