Ειδήσεις

Διεξαγωγή εξετάσεων... δημοτικού

Εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών δημοτικού σχολείου απ' όσους συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας υποχρεωτικής φοίτησης, διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (Ανωγειανό), επί της λεωφόρου Καλοκαιρινού, την Τετάρτη 7  Οκτωβρίου, στις 8:30 το πρωί.

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν απολυτήριο δημοτικού σχολείου μπορούν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά (πιστοποιητικό γέννησης και φωτοτυπία ταυτότητας) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου μέχρι και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 2810/529.315.

Σχόλια