Ειδήσεις

Η Περιφέρεια αποφασίζει για τους ψεκασμούς του δάκου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015, στις 10:00 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου υπό την προεδρία της αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρίας Λιονή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για την έγκριση «εργολαβίας» των ψεκασμών του δάκου σε περιοχές και χωριά του Ηρακλείου και του Λασιθίου.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται:

«Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Θέμα ημερήσιας διάταξης:

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

Αποδοχή προσφορών και έγκριση αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφέρεια Κρήτης, στα τμήματα Αυλή, Γεράκι, Καραβάδο, Κασσάνοι, Καμηλάρι, Γέργερη, Πανασσός, Μεγάλης Βρύσης, Σάρχου της Π.Ε. Ηρακλείου και του τμήματος Πεύκων της Π.Ε. Λασιθίου» (Αρ. διακ/ξης 103302/2.6.2015), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 120708/02-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

Σχόλια