Ειδήσεις

Οι "Ενεργοί Πολίτες" για απορρίμματα και έργα του Ηρακλείου

Την καθυστέρηση στη διαχείριση των απορριμμάτων, την αποπεράτωση των έργων στην πλατεία Κορνάρου και στην Ανάληψη αλλά και την πολιτική απόφαση για τις τιμές απαλλοτρίωσης και προσκύρωσης έθεσαν με παρεμβάσεις τους στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Σεπτεμβρίου 2015, οι «Ενεργοί Πολίτες».

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική τους ανακοίνωση:

1.Γιατί αυτή η καθυστέρηση στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων;

Οι «Ενεργοί Πολίτες» σαν πρώτο ζήτημα έθεσαν το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και κατά πόσο ο Δήμος είναι έτοιμος ή προετοιμάζεται σοβαρά για την υλοποίηση των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από το δημοτικό Συμβούλιο.

Δημοπρασίες ανακοινώνονται, χωρίς ουσιαστικά να έχουν υλοποιηθεί όλες οι προϋποθέσεις που είχαν τεθεί.

Διάρκεια έργων πολύ μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη χρονική ισχύ περιβαλλοντικών όρων και με ερωτηματικά αν το έργο λειτουργεί στο νέο εθνικό σχεδιασμό.

Η μερική υλοποίηση της απόφασης για δημοπράτηση αλλά και εξασφάλιση για ομαλή μελέτη και χρηματοδότηση με την ένταξη στον ΠΕΣΔΑ ακόμα είναι σε αναμονή.

Όλα τα παραπάνω, θέλουν απαντήσεις, δεσμεύσεις και ευδιάκριτη πολιτική.

Και κάτι τέτοιο δεν είναι ορατό.

2.Να δοθεί άμεσα λύση στο θέμα της αποπεράτωσης των έργων στην Πλ. Κορνάρου και στην Ανάληψη

Σημειώνοντας την σημαντική καθυστέρηση στην αποπεράτωση των έργων τόσο στην πλατεία Κορνάρου όσο και στην Ανάληψη η δημοτική μας κίνηση πρότεινε τα παραπάνω έργα να χρηματοδοτηθούν από τη ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων.

Η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί με αποτελεσματικότητα και παλαιότερα και η δημοτική αρχή οφείλει να εξετάσει σοβαρά αυτή την πρόταση, δίνοντας έτσι διέξοδο στη στασιμότητα που παρουσιάζουν τα έργα αυτά.

3.Πολιτική τελικά η απόφαση για τις τιμές απαλλοτρίωσης και προσκύρωσης

Η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας τελικά δικαίωσε την άποψη μας για τον εισηγητικό ρόλο και όχι αποφασιστικό ρόλο των διάφορων επιτροπών. Ουσιαστικά η δημοτική πολιτική αποφασίζεται στο δημοτικό Συμβούλιο και εκεί δίνομε εξετάσεις όλοι.

Ίδια μέτρα και ίδια σταθμά λοιπόν. Απαιτείται η άμεση και ισότιμη αντιμετώπιση των θεμάτων απαλλοτρίωσης και προσκύρωσης από την Δημοτική Αρχή.

4.Επίσης τέθηκαν

-Η ανάγκη αξιοποίησης των προγραμμάτων που τρέχουν ή ανοίγουν για αθλητικές και κοινωνικές δράσεις

-Ο ευπρεπισμός της πόλης και η καθαριότητα της

-Ο ουσιαστικός έλεγχος υλοποίησης των οδηγιών για τους ελεύθερους χώρους χωρίς τις καθημερινές καταστρατηγήσεις των».

Σχόλια