Ειδήσεις

Στη Λετονία παρουσίασε το "Euronet 50/50 max" η Περιφέρεια

Στη Ρίγα της Λετονίας παρουσιάστηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Euronet 50/50max" για την εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία της Κρήτης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος σε 500 και πλέον σχολεία σε 13 ευρωπαϊκές χώρες.

Το Euronet 50/50 "Ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια" αποτελεί ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που στοχεύει, πέρα από την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, στη συμβολή γενικότερα για την επίτευξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 ως προς την εξοικονόμηση της ενέργειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στη συνάντηση από την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης ως εταίρου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος συμμετείχε η δρ Μαρία Κανδηλογιαννάκη, που εκπροσώπησε τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού που υλοποιεί και συντονίζει το πρόγραμμα "Euronet 50/50max" στο νησί μας.

Σημειώνεται ότι οι μαθητές, με τη βοήθεια, την πρωτοβουλία και τη μεθοδικότητα των εκπαιδευτικών τους, συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση της μεθοδολογίας του προγράμματος, με καθημερινές δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο τους και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα, συντελώντας στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας αλλά και στη μείωση της δαπάνης του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Σημαντικά είναι τα αποτελέσματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως προκύπτει από τις συνολικές εκτιμήσεις εξοικονόμησης ενέργειας, στο πλαίσιο του συντονισμού της εφαρμογής της δράσης στα σχολεία της Ευρώπης από την Περιφέρεια Κρήτης. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και αναδεικνύει την αξία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της στοχευμένης προσέγγισης σημαντικών περιβαλλοντικών ζητημάτων κυρίως στις νέες γενιές, ακόμα και στις μικρές ηλικίες μαθητών δημοτικών σχολείων, ως αυριανοί ενήλικοι πολίτες.

Σχόλια