Ειδήσεις

Σε πανευρωπαϊκό συνέδριο του Leader ο δήμαρχος Πλατανιά

Θα απουσιάζει από το Δήμο, από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, ο δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης, καθώς θα συμμετέχει σε πανευρωπαϊκό συνέδριο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαλανδράκης θα συμμετάσχει ως πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος του Άξονα 4-Προσέγγισης Leader στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο "LINC 2015" για τις βέλτιστες πρακτικές και τον προσδιορισμό των κατευθύνσεων ενόψει της ερχόμενης Προγραμματικής Περιόδου που διεξάγεται στη Μαρατέα της Νότιας Ιταλίας, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

Τα βασικά αντικείμενα στο συνέδριο αφορούν στη δικτύωση και τη διάχυση καλών πρακτικών ανά την Ευρώπη, καθώς και στην ενίσχυση της συνεισφοράς των δημοσίων έργων και παρεμβάσεων στην τοπική ανάπτυξη. Επιπρόσθετα το συνέδριο εστιάζει στο βιώσιμο και εναλλακτικό τουρισμό, καθώς και στην αξιοποίηση περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους για μία βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη.

Το δήμαρχο θα αντικαθιστά ο αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης.

Σχόλια